BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimacka Hanna, Majewska Agnieszka
Title
Faktoring jako forma finansowania podmiotów gospodarczych przez bank
Factoring as a Form of Financing Companies by Banks
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2002, nr 2, s. 206-225, tab.
Issue title
Nowe usługi finansowe w Polsce
Keyword
Faktoring, Usługi bankowe
Factoring, Banking services
Note
summ.
Abstract
Opracowanie poświęcone zostało prezentacji wybranych zagadnień dotyczących funkcjonowania faktoringu w Polsce. W pierwszej części przedstawione zostały ogólne zasady świadczenia usługi faktoringowej i jej znaczenie dla sprawnego działania przedsiębiorstw. W część drugiej zawarto rozważania na temat istoty factoringu jako usługi oferowanej przez banki oraz roli, jaką polskie instytucje kredytowe odegrały w rozwoju faktoringu.

Factoring is a relatively new form of short-term financing of companies by specialised entities and currently it is one of the fastest-developing financial services of this kind in the world. An increased interest in factoring and its fast development result mainly from the dynamic extension of commercial relation and, in consequence, prolonged periods of payment between enterprises. In pursuit of retaining the required financial flow and possibility of rational planning of expenditures and income companies perceive factoring as an important instrument of gaining the necessary capital. The goal of this paper is presentation of problems related with the functioning of factoring in Poland, with a special focus on the role banks. It is not only the theoretical presentation of the rules of factoring service that is important but also, and above all, indicating certain practical aspects of its use by domestic enterprises. The paper is divided into two parts. Part One, after the presentation of the origin and the reasons for the demand for factoring, discusses its essence and the basic tasks and functions of factoring in economy. An evaluation of the service has been made and the positive and negative results of its application have been indicated. Part Two of this paper characterises factoring as a banking procedure. The broad presentation of the problem results from the fact that crediting institutions, though they are not entities which specialise m providing the factoring service, play an active role in its popularisation and thus have a considerable influence on its form and degree of application. Special attention has been focused on defining certain general principles of providing the factoring service by banks and their efficiency in this respect in comparison with specialised companies. The paper ends in a discussion of prospects of future development of factoring both in Poland and around the world and it points at the tendencies of changes in its functioning. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Janc A., Nowe formy finansowania podmiotów gospodarczych jako przedmiot działalności banku uniwersalnego, [w:] Nowe usługi bankowe na tle wybranych problemów organizacji i zarządzania bankiem uniwersalnym, red. A. Janc, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001, s. 151.
  2. Kreczmańska K., Faktoring w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo BART, Warszawa 1997, s. 22-23.
  3. Marchewka K., Factoring, [w:] Kredyty i gwarancje bankowe, MD nr 64, Wydawnictwo AE, Poznań 2000, s. 32-34.
  4. Kreczmańska K., Faktoring w teorii i praktyce, czyli o tym, jak szybko, tanio, bezpiecznie i zgodnie z prawem odzyskać wierzytelności, Wydawnictwo BARTA, Warszawa 1996, s.17.
  5. Heropolitańska I., Kawaler P., Kozioł A., Skup i sprzedaż wierzytelności przez bank (cesja, faktoring, dyskonto, sprzedaż publiczna i niepubliczna), Wydawnictwo Twigger, Warszawa 1998, s. 94-95.
  6. Grzywacz J., Faktoring, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001, s. 57-59.
  7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Prawo bankowe, Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939, art. 104, ust. 1, pkt 1.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu