BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niezgoda Agnieszka
Title
Wpływ jakości życia mieszkańców gminy na kształtowanie produktu turystycznego
The Impact of Residents' Quality of Life on Tourism Product
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 98, s. 78-91, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Poziom życia, Produkt turystyczny, Społeczności lokalne
Living standard, Tourist product, Local community
Note
summ.
Abstract
Omówiono wyniki badań, których celem było poznanie opinii mieszkańców dotyczącej postrzegania przez nich ich jakości życia, atrakcyjności miejsca zamieszkania oraz znaczenia społeczności lokalnej w rozwoju turystyki. Określono zależności między rozwojem turystyki a jakością życia. Badania prowadzono w trzech gminach, reprezentujących obszar nadmorski (Ustka), pojezierny (Kartuzy) i górski (Bystrzyca Kłodzka).

The article presents the results and conclusions of primary empirical research conducted in three tourism-based territorial units (municipalities). The aim was to learn the residents' perception of their own quality of life, areas livability, and the local community's role in the development of tourism. Local communities play a decisive role in the development of tourism at the place of their residence. Local people have an impact on the shape of the tourism product not only through providing their labour, specifically in the tourism sector, but also by creating the general "atmosphere of a place", which reflects the residents' level of personal satisfaction (related to quality of life), and may become a factor in the perception of the place as an attractive tourism destination. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baścik K., Sagan A., Postrzegana jakość życia w świetle badań empirycznych, w: Jakość życia w regionie, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
  2. Bywalec Cz., Rudnicki L., Podstawy ekonomiki konsumpcji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1999.
  3. Chmielak A., Próba określenia istoty potencjału rozwoju, w: Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, red. A. Chmielak, Politechnika Białostocka, Białystok 2000.
  4. Famielec J., Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
  5. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
  6. Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni, red. M. Obrębalski, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
  7. Mill R.C., Morrison A.M., The Tourism System, Prentice Hall Int., New Jersey 1992.
  8. Niezgoda A., Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006.
  9. Page S.J., Hall C.M., Managing Urban Tourism, Pearson Education Limited, Edinburgh 2003.
  10. II Polityka Ekologiczna Państwa, opracowanie Ministerstwa Środowiska, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu