BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stawicka Magdalena, Kędzierska Małgorzata
Title
Wydatki publiczne a rozwój gospodarczy Polski
Public Expenditures versus Economic Development
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (14), 2007, nr 1164, s. 32-43, rys., tab., biliogr. 7 poz.
Keyword
Rozwój gospodarczy, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Wydatki budżetowe, Analiza porównawcza systemów gospodarczych
Economic development, Social and economic conditions, Budget expenditures, Comparative analysis of economic systems
Note
summ.
Country
Polska, Irlandia
Poland
Abstract
Celem autorek było omówienie wpływu wydatków publicznych na sytuację społeczno-gospodarczą Polski oraz próba wskazania właściwej drogi dla państwa polskiego na podstawie doświadczeń płynących z gospodarki Irlandii.

This article focuses on one of the most important categories of budget - public expenditures. What should be the appropriate structure of contributions to economic development? Is it possible to set a permanent level of this category? This article is an attempt to answer these questions through discussing of influence of public expenditures on socio-economic situation in Poland and presenting a good way on the basis of Ireland's experiences. Public expenditures are necessary, even in the context of liberal economic theory. The state has to guarantee the realization of general needs. But we have to remember that the state does not have possibility of generating own income. The citizens have to give a part of their earned money, restricting their own expenditures. There exists the danger of too much financial charges. The prosperity of the country depends on the structure of expenditures. A wide range of public expenditures, especially social benefits can cause economic crisis. Without investment expenditures the country cannot develop. This article presents the situation of public funds in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gadomski W., Czy możemy być drugą Irlandią?, Gazeta.pl, 15.09.2006.
  2. Lipiński S., Podatki ach te podatki, NBPortal.pl, 7 lutego 2006.
  3. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2002.
  4. Raport Otwarcia 2005/2006, Centrum im. Adama Smitha.
  5. Rzońca A., Lekarstwo na bezrobocie, "Newsweek Polska" 2002 nr 12.
  6. Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2000-2004.
  7. Struktura wydatków socjalnych z budżetu państwa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1427-2229
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu