BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świtalski Władysław
Title
Droga do gospodarki opartej na wiedzy: wyzwania, doświadczenia, szanse
Source
Ekonomista, 2005, nr 1, s. 99-108, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Strategia lizbońska, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Innowacyjność gospodarki, Rozwój społeczno-gospodarczy
Lisbon Strategy, Knowledge-based economy, Innovation economy, Social economic development
Abstract
Autor pisze, ze deklaracja lizbońska została nazwana strategią i przez pewien czas była nawet traktowana jako starannie przygotowany zespół zasad wyznaczania celów, odcinkowych zadań oraz jako metoda wyboru sposobów reagowania na nowe sytuacje i wyzwania. Jego zdaniem uznanie deklaracji za strategie, okazało się pomyłką a może nawet nadużyciem. Zgodnie z klasycznym znaczeniem tego pojęcia, wywiedzionego ze znanych w starożytnej grece terminów czy też znaczeniem nadawanym w nowoczesnej nauce zarządzania strategicznego, strategią nie można nazwać samego określenia wiązki celów. Autor wyjaśnia, że w definicji strategii równie ważna co wyznaczanie celów jest sprawa określenia zasobów służących do ich realizacji, a także definiowania sposobów reagowania na posunięcia przeciwnika, sprawa określania sposobów działań w świetle nowo odkrywanych szans i zagrożeń oraz przygotowania projektów przedsięwzięć, które mogą być ewentualnie zastosowane w celu wzmocnienia prawdopodobieństwa realizacji ostatecznych celów strategii.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Arhens J., Fostering Convergence and Cohesion In European Integration: New Modes of Implementing Research and Innovation Policy in EU-Accession Countries, w: Science & Technology Policies in Europe. New Challenges and New Responses, STRATA Consolidating Workshop, European Commission, Luxembourg 2003.
 2. Conclusions of the Presidency of the Lisbon European Council of 23 and 24 March 2002, Council document 100/1/00, Deklarację opublikowano w "Bulletin of the European Union" 2000, nr 3.
 3. Facing the Challenge. The Lisbon Strategy for Growth and Employment. Report from the High Level Group Chaired by Wim Kok, dokument Wspólnot Europejskich, European Commission, listopad 2004.
 4. Goldberg L, Polska a gospodarka oparta na wiedzy. W kierunku zwiększania konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej, Bank Światowy, Oficyna Rewasz, Warszawa 2004.
 5. Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, zbiór artykułów, red. Antoni Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2002.
 6. IMD 2004, http://www.02.imd.ch/wcc/ranking.
 7. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2002.
 8. Rodrigues M.J., European Policies for a Knowledge Economy, Edward Elgar, Cheltenham 2003.
 9. Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, zbiór artykułów, red. naukowy Ewa Okoń-Horodyńska, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2004.
 10. Stankiewicz M. J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 11. Third European Report on Science & Technology Indicators 2003, European Commission, Luxembourg 2003.
 12. WEF 2004, http://www.weforum.
Cited by
Show
ISSN
0013-3205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu