BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jabłoński Bartłomiej, Kortylewska Aleksandra
Title
Kiedy nabyć akcje
Source
Gazeta Bankowa, 2008, nr 26, s. 28-30
Keyword
Analiza giełdowa, Spółki giełdowe, Sektor finansowy
Stock exchange analysis, Stock market companies, Financial sector
Note
Zawiera tabele: [1] Wyniki finansowe wybranych podmiotów z branży finansowej, [2] Wskaźniki C/S i C/Z analizowanych podmiotów. Zawiera wykres: Notowania branży finansowej w okresie 1.01.2006-23.06.2008
Abstract
Przeprowadziliśmy analizę wybranych spółek sektora finansowego po wskaźnikach cena/zysk oraz cena/sprzedaż. Jedną z miar rozwoju przedsiębiorstw jest dynamika zmian jego wielkości sprzedaży czyli przychodów. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi to przychody netto ze sprzedaży produktów oraz przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów. W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa – czy jest to przedsiębiorstwo produkcyjne, handlowe czy usługowe – inaczej wygląda struktura przychodów. Analizując część sprawozdania finansowego – rachunek zysków i strat – wyraźnie widać z jakiego rodzaju działalności przedsiębiorstwo osiąga przychód. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu