BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strużyna Janusz
Title
Sukces organizacji na tle koncepcji kapitału ludzkiego i zasobów ludzkich
Organizational Success - Human Capital & HRM Perspective
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 95-101, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zarządzanie dla sukcesu, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kapitał ludzki, Obszary problemowe
Management for success, Human Resources Management (HRM), Human capital, Problem areas
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podjęto próbę uchwycenia różnic pomiędzy opisem sukcesu organizacyjnego z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania kapitałem ludzkim. Uwypuklono sześć obszarów problemowych.

Aim of this paper was a presenting the differences between two popular conceptions: human capital management and human resources management. The comparison was made on the background of organizational success idea. The conclusion of this study can be attention as a short introduction to a broadly discussion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barney J.B. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" vol. 17: 99-120.
 2. Brummet R.L., Pyle W.C., Flamholtz E.G. (1983), Rachunkowość zasobów ludzkich w przemyśle, [w:] Scott W.E., Cummings L.L., Zachowania człowieka w organizacji, PWN, Warszawa.
 3. Coff W. (1997), Human Assets and Management Dilemmas: Coping With Hazards on The Road to Resource-Based Theory, "Academy of Managemet Review", vol. 22, nr2.
 4. DiFrancesco J. M., Berman S. J (2000), Human Productivity: The New American Frontier, "National Productivity Review", vol. 19, nr 3.
 5. French W. (1964), The Personnel Management Process: Human Resources Administration, Houghton Mifflin, Boston.
 6. Kamoche, K. (1996), Strategic Human Resource Management within a Resource-capability View of the Firm, "Journal of Management Studies", vol. 33, nr 2.
 7. Lorange P (1996), A Strategic Human Resorce Perspective Applied to Multinational Cooperative Ventures, ,Jnterantional Studiem of Management & Organizations", vol. 26, nr 1.
 8. Ross J.D. (1981), A definition of human resources management, personnel Journal" nr 60.
 9. Springer L. M. (2007), Office of Personnel Management: Key Lessons Learned to Date for Strengthening Capacity to Lead and Implement Human Capital Reforms: GAO-07-90, GAO Reports, 1/24.
 10. Whitaker D. (2007), Human capital: management or measurement?, "Personnel oday", vol. 2, nr 13.
 11. White K. M (2006): Better Manage Your Human Capital. "Nursing Management", vol. 37, nr l.s.16-19
 12. Wright P.M., McMahan G.C. (1992), Theoretical Perspectives for Strategic Human Resource Management, "Journal of Management", vol. 18, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu