BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stuss Magdalena M.
Title
Wycena kapitału ludzkiego w organizacjach międzynarodowych po fuzji i przejęciach
The Pricing of the Human Capital in International Organizations After Merger and Acquisition
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 102-108, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Organizacje międzynarodowe, Kapitał ludzki, Fuzje i przejęcia, Strategiczna Karta Wyników, Rating
International organisations, Human capital, Mergers and acquisitions, Balanced Scorecard (BSC), Rating
Note
streszcz., summ.
Abstract
Omówiono wybrane obszary wyceny kapitału ludzkiego w organizacjach międzynarodowych po fuzji lub przejęciu. W literaturze przedmiotu istniej kilkanaście modeli ilościowych i jakościowych wyceny kapitału ludzkiego, w artykule omówiono strategiczną kartę wyników zarządzania zasobami ludzkimi, IC Rating oraz model Fitz-enza.

Proper use of resources is human a condition of the efficient management an international organization in this organizations after merger and acquisition. Simultaneously indispensable is the cost-analysis and the endeavour to the effective personnel management. In the literature of the object it exists a dozen or so models quantitative qualitative of the human capital. One have a dynamic other statically character. With the basic question which give to themselves their authors, this what belongs to fix the price "what is this the human capital" and only afterwards as to price him - with which methods and tools. The article presents chosen areas of the pricing of the human capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Becker B., Huselid M., Urlich D. (2002), Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC Kraków.
  2. Fitz-enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Dom Wydawniczy ABC Kraków.
  3. Gudkova S. (2003), Wycena kapitału intelektualnego przedsiębiorstw. Najlepsze praktyki skandynawskie, "MBA" nr 2.
  4. Guide Book - Consultation on Merger Guide for Applicants (2005), Independent Regulator of NHS Foundation Trust, IRCP 05 Corporate by Monitor London (October).
  5. http://pismomba.wspiz.edu.pl/pliki/224.pdf.
  6. Mergers and Acquisitions (2003), Uncovering Hidden Liabilities and Predicting Revenue Drag, copyright by NDS.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu