BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czubasiewicz Halina
Title
Zarządzanie kompetencjami w cywilizacji wiedzy
Competences Management in Knowledge Civilization
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 130-138, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie kompetencjami, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie wiedzą
Human Resources Management (HRM), Competence management, Enterprise management, Knowledge management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono wpływ przyjęcia koncepcji zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie na budowę poszczególnych jego systemów. Zwrócono szczególną uwagę na systemy organizacyjne i kadrowe, które mają wspierać upowszechnianie zarządzania wiedzą.

The article contains relating the influence of party of conception management the knowledge in enterprise on building individual his systems considerations. This concerns especially organizational system and personnel. Systems these have to support the disseminating of management the knowledge, creating the conditions for utilization of this idea to building the chances of marketable organizations. The management requires at organization with knowledge build in her in strategy of organization. From party and realization of strategy leaning on utilization the knowledge it depends the survival and development of present organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Crozier M. (1993), Przedsiębiorstwo na podsłuchu, PWE, Warszawa.
 2. Czubasiewicz H. (2005), Okresowe ocenianie pracowników - konfiguracja i projektowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk.
 3. Drucker P.F (1988), The Corning of the New Organization, Harvard Business Review, January.
 4. Drucker P.F. (1995), Zarządzanie w burzliwych czasach. Nowe wyzwania - nowe horyzonty, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Kraków.
 5. Kaplan R.S. Norton D.P. (2001), Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Kostera M. (1990), Piąta funkcja zarządzania, "Przegląd Organizacji" nr 1.
 7. Naisbitt J. Aburdene P. (1985), Reinventing the corporation. Transforming your job and your company for the new information society, A. Warner Books, New York.
 8. Toffler A. (1985), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 9. Strojny M. (2003), Strategia zarządzania wiedzą.
 10. Willke H. (1995), Systemtheorie III: Steuerungstheteorie, Stuttgart, Jena.
 11. Zimniewicz K. (1999), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu