BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuś Jan
Title
Rolnictwo województwa podlaskiego w aspekcie integracji
Agriculture of Podlaskie Voivodeship in the Aspect of Integration
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 85-88, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rolnictwo, Struktura agrarna, Grunty rolne, Produkcja rolna
Agriculture, Agrarian structure, Arable land, Agricultural production
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę oceny możliwości produkcyjnych rolnictwa woj. podlaskiego w nawiązaniu do warunków siedliskowych i ekonomiczno-organizacyjnych.

Habitat conditions, area structure of farms and crop and animal production of Podlaskie voivodeship were analysed in the paper. In this voivodeship there are the worst habitat conditions (soil quality and agroclimate) in the country. Moreover it is characterised by very extensive agricultural practice (cereals have more than 75 % share in the cropping pattern) and small yields. Significant specialisation in dairy cattle breeding has been noted for last years in this area where high share of grassland gives the reason for that. Thanks to this direction in agricultural production the purchased value of crops is higher than the average in the whole country. Considering high natural advantages of this region (it belongs to area of Green Lungs of Poland) first of all agricultural systems that are environmental friendly should be supported, whereas after integration with EU agriculture of this region can in a wider range use money allocated for financing agro-environmental programs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. GUS (1998) : Polska w nowym podziale terytorialnym.
  2. GUS (1999): Rolnictwo w I półroczu 1999 r. na tle lat poprzednich.
  3. GUS (2000): Ochrona środowiska.
  4. GUS (2000). Rocznik Statystyczny Województw.
  5. Kuś J. (1998): Uwarunkowania wdrażania i stosowania dobrej praktyki rolniczej. Mat. konf. nauk. nt. Dobre praktyki w produkcji rolniczej. Wyd. IUNG Puławy, 1.1, 301-309.
  6. Liro A. (2000): Projekt krajowego programu rolno-środowiskowego (maszynopis).
  7. Obojski J., Strączyński S. (1995): Odczyn i zasobność gleb Polski w makro- i mikroelementy. Wyd. IUNG Puławy.
  8. Praca zbiorowa, pod red. T. Witka. (1974): Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. IUNG Puławy.
  9. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski (2000): Biuletyn informacyjny IUNG, nr 12.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu