BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hejduk Irena K., Turek Aleksandra
Title
Kultura organizacyjna w zarządzaniu wiedzą w administracji
Organizational culture in knowledge management of public administration
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2008, nr 6, s. 3-10, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Kultura organizacji, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie administracyjne
Corporate culture, Knowledge management, Administrative management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy wpływu różnych elementów kultury organizacyjnej na wdrażanie systemu zarządzana wiedzą w administracji publicznej.^ (abstrakt oryginalny)

The article deals with the influence of various elements of organizational culture on the implementation of knowledge management in public administration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą w fińskim parlamencie, CIO, listopad 2005.
  2. Główny Urząd Statystyczny, Pracujący w gospodarce narodowej w 2005 r., Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2006.
  3. W. M. Grudzewski, l. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
  4. M. Kostera, S. Kownacki, Kierowanie zachowaniami organizacyjnymi, [w.] Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  5. Badanie dotyczące motywacji członków korpusu służby cywilnej oraz komunikacji wewnętrznej w służbie cywilnej. Raport z badania PBS dla Urzędu Służby Cywilnej, Sopot, sierpień 2005.
  6. J. A. F. Stoner, E. R. Freeman, D. R. Gilbert Jr., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2004.
  7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej, Dz.U. Nr 170, poz. 1218 z późn. zm.
  8. Zarządzanie wiedzą w Polsce 2004. Raport badawczy, KPMG Sp. z o.o., 2004.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu