BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rytko Anna
Title
Konkurencyjność gospodarki rolno-żywnościowej Polski i innych krajów CEFTA w stosunku do Unii Europejskiej
Competitiveness of Agro-Food Sektor in Poland and another Cefta Countries in Relation to EU
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 21-25, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Konkurencyjność gospodarki, Gospodarka żywnościowa
Economy competitiveness, Food economy
Note
summ.
Company
Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Unia Europejska (UE)
Central European Free Trade Agreement (CEFTA), European Union (EU)
Abstract
Konkurencyjność gospodarki rolno-żywnościowej jest tematem trudnym i bardzo obszernym. W opracowaniu postanowiono dać odpowiedź na pytanie, które polskie produkty są konkurencyjne na rynku UE i czy zostanie spełnione jedno z kryteriów kopenhaskich warunkujących przyszłe członkostwo Polski i pozostałych krajów CEFTA w UE.

Competitiveness is widely meaning idea. In this paper we take onto account competitiveness as ability of countries to produce and distribute competitive products and services in relation to products and services from another countries. According this definition polish agri-food products have comparative advantages on European Union market and are more competitive than agri-food products from another CEFTA countries (exluding Bulgaria in!999 and Bulgaria and Hungary during period 1989-1998). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M. (1999): Competition and Competitiveness in Agrobusiness. [W:] Foreign trade and foreign investment in agri-food sectors. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 2. Adamowicz M. (2000): Polityka ochrony konkurencji a konkurencyjność w kompleksie rolno-żywnościowym. [W:] Możliwość poprawy konkurencyjności agrobiznesu. AR w Lublinie.
 3. Balassa B. (1962): The theory of economic integration. London.
 4. Balassa B. (1965): Trade liberalisation and revealed comparative advantage. The Manchester School.
 5. Balassa B. (1989): Comparative advantage, trade policy and economic development. New York University Press.
 6. Bieńkowski W. (1995): Konkurencyjność gospodarki polskiej w przededniu wejścia do UE. SGH, Warszawa.
 7. Frohberg K. (2000): Konkurencyjność polskiego rolnictwa. [W:] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. SGGW Warszawa.
 8. Guzek M., Biskup J. (1999) Konkurencyjność Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie towarów rolno- żywnościowych według przewag komparatywnych. IKiCHZ, Warszawa.
 9. Porter M. (1999): Strategie konkurencyjności. P WE Warszawa.
 10. Scott B. R. (1985): U.S. Competitiveness: Concepts, Performance and Implications. [W:] U.S. Competitiveness in the World Economy. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 11. Rytko A. (2000): Czynniki regulacji rynkowych i ich wpływ na konkurencyjność artykułów rolno-spożywczych z uwzględnieniem krajów CEFTA. [W:] Możliwość poprawy konkurencyjności agrobiznesu. AR w Lublinie.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu