BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suchoń Aneta
Title
Trwałość dzierżawy gruntów rolnych
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 31-35
Keyword
Modernizacja obszarów wiejskich, Rolnictwo, Interwencjonizm państwa, Dzierżawa, Grunty rolne, Rozwój rolnictwa, Struktura agrarna
Modernisation of the rural area, Agriculture, Government intervention, Lease, Arable land, Agriculture development, Agrarian structure
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Dzierżawa gruntów rolnych może odegrać istotną rolę w procesie modernizacji struktury agrarnej na wsi. Przedstawiono rozwiązania prawne dotyczące dzierżawy gruntów rolnych obowiązujące w Polsce oraz w krajach Europy Zachodniej. Polska regulacja prawna nie zapewnia wystarczającej trwałości dzierżawy, konieczna jest zmiana przepisów prawnych w tym zakresie. Tworząc nowy model dzierżawy gruntów rolnych należy nawiązać do dorobku legislacyjnego krajów Unii Europejskiej oraz skorzystać z doświadczeń Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu