BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopytek Małgorzata
Title
Wolumen, struktura i efektywność produkcji rolnej w Polsce i w Niemczech w aspekcie integracji z Unią Europejską
Volume, Structure and Effectivity of Agriculture Products in Poland and Germany in Aspect of European Union Integration
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 59-63, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Produktywność pracy, Rolnictwo, Polityka rolna, Produkcja rolna, Potencjał rolnictwa, Produktywność ziemi
Labour productivity, Agriculture, Agricultural policy, Agricultural production, Farming potential, Productivity of land
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Niemcy, Polska
Germany, Poland
Abstract
W opracowaniu przeprowadzono porównanie wolumenu, struktury i efektywności produkcji rolnej w Polsce i Niemczech na tle wszystkich krajów Unii Europejskiej. Przedstawiono istotne kwestie dotyczące uzyskiwanej produkcji rolniczej, a mianowicie: jej wolumen, strukturę oraz produktywność pracy i ziemi.

Agriculture production in Germany and Poland have been compared in the article. The article also presented significant issues, which have effected the agriculture production, namely: volume of final products, structure of final production, labour and land productivity. Production structure of Polish and German agriculture shows similarity, however agriculture efficiency is significantly worse in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Poczta W. (1994): Rolnictwo polskie a rolnictwo EWG (studium komparatywne). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. AR Poznań, 108-122.
  2. Poczta W. (1998): Sytuacja strukturalna i produkcyjna rolnictwa polskiego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Wieś i rolnictwo w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Poznań, 59-79.
  3. Poczta W., Wysocki F. (1999): Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Poznaniu. Poznań, 55-65.
  4. Wojciechowska-Ratajczak B. (1996): Ekonomiczne uwarunkowania zmian strukturalnych wsi i rolnictwa jako ogniw gospodarki żywnościowej. Zeszyty naukowe AE w Poznaniu, Poznań, 11-16.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu