BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudnicki Henryk
Title
Rynek ziemi rolniczej w Polsce w warunkach transformacji systemowej
Farmland Market in Poland under the Conditions of Systemic Transformation
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 48-52, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rolnictwo, Polityka rolna, Grunty rolne, Rynek rolny, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Agriculture, Agricultural policy, Arable land, Agricultural markets, Political and systemic transformations
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono rynki ziemi rolnej w Polsce w warunkach transformacji systemowej. Uwzględniono czynniki wpływające na skalę i kierunki obrotu ziemią. Przeanalizowano ceny ziemi rolniczej prywatnej i gruntów należących do Skarbu Państwa w latach 1993 - 1999.

Poland's entry into market economy and the lifting of administrative restrictions on land dealings created proper right conditions for the development of the farmland market. Being in large supply, the land owned by former state farms resulted in the emergence of two farmland markets: a private-land market and a State Treasury-owned land market. In the market transactions in farmland in 1991-1999 three three-year periods can be distinguished. The first was characterised by a small-scale and stagnant turnover, the second - by highly animated transactions, and the third - by a steep slump. As a result of the slackening of market transactions in farmland and the deteriorating economic and productive condition of agriculture, prices of land are falling in private dealings, being still higher than the prices of Treasury-owned land. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dane Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
  2. Dane GUS - Departamentu Cen.
  3. Dziennik Ustaw 1996 r., nr 54 poz. 2 (jednolity tekst z późniejszymi zmianami).
  4. Ostrowski L. (2000): Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. IBRiGŻ, Raport nr 3, s. 17-18.
  5. Rudnicki H. (2000): Regionalne zróżnicowanie gospodarki ziemią rolniczą w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej. [W:] Polityka regionalna a wejście Polski do Unii Europejskiej. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Nisku, s. 143.
  6. Woś A. (2000): Rolnictwo polskie 1945/2000. Porównawcza analiza systemowa. IBRiGŻ, Warszawa, s. 119.
  7. Wroniszewscy D. i A. (2001): Ziemia naciągana. Polityka nr 12 (2290).
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu