BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mickiewicz Bartosz
Title
Bariery i strategia rozwoju rolnictwa zachodniopomorskiego w aspekcie integracji z UE
Barriers and Development Strategy of West Pomeranian Agriculture in Aspect of Integration with the European Union
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 94-98, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Polityka regionalna, Rozwój gospodarczy regionów, Polityka rolna, Inwestycje w rolnictwie, Restrukturyzacja rolnictwa, Integracja gospodarcza Polski z UE, Rozwój rolnictwa
Agriculture, Regional policy, Economic development of regions, Agricultural policy, Investments in agriculture, Agricultural restructuring, Poland's economic integration with the EU, Agriculture development
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedstawiono dylematy i problemy przed jakimi stoi rolnictwo Pomorza Zachodniego w przededniu integracji z Unią Europejską. Przedstawione słabości występujące w rolnictwie nie ograniczają się tylko do terenów województw północno-zachodnich, ale dotyczą całego kraju. Bezrobocie, niski poziom wykształcenia rolników, a także tradycyjne wyobrażenie o gospodarstwie rolnym, to podstawowe bariery opóźniające dostosowanie się polskiego rolnictwa do rolnictwa unijnego.

The paper presents quandaries and problems of agriculture in region of West Pomerania in day before integration with the European Union. The presented weaknesses that occure in agriculture are not limited only to areas of north-western provinces but are also characteristic for the whole country. Unemployment, low level of farmers' education and so traditional conception of farms are the basic barriers which delay Polish agriculture adaptation to the Union one. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Duczkowska-Malysz K. (1998): Wspólna Polityka Unii Europejskiej i problemy integracji rolnictwa polskiego. [W:] Wieś i Rolnictwo, nr 3.
  2. Karmowska G. (1997): Efektywność rodzinnego gospodarstwa rolnego. W: Ekonomiczne i społeczne problemy przekształceń w rolnictwie w aspekcie wstąpienia do Unii Europejskiej. AR Szczecin, s. 149.
  3. Mickiewicz A. (1997): Doradztwo rolnicze w zakresie dostosowania gospodarstw rodzinnych Pomorza Zachodniego do wymogów Unii Europejskiej. [W:] Ekonomiczne i społeczne problemy przekształceń w rolnictwie w aspekcie wstąpienia do UE. AR Szczecin, 1997, s.341.
  4. Pałasz L. (1996): Restrukturyzacja PGR w regionie Północno-Zachodniej Polski z uwzględnieniem doświadczeń Północno-Wschodniej części Niemiec. AR Szczecin, 1996.
  5. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu