BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golnau Wiesław
Title
Zakres i przyczyny niskich płac w krajach OECD
The Incidence and Causes of Low-Wage Employment in OECD Countries
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 147-164, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Płace, System płac, Płaca minimalna, Kształtowanie wynagrodzeń
Wages, Wage system, Minimum wage, Shaping remuneration
Note
streszcz., summ.
Company
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstract
Na podstawie badań statystycznych zaprezentowano wykorzystanie niskich płac w Polsce i piętnastu innych krajach OCED. Omówiono czynniki wpływające na skalę wykorzystania niskich płac w tych krajach.

The aim of this article is to establish the scale and causes of low-wage employment in OECD countries. The contents of the article are divided into two parts. The first part is devoted to the incidence of low wages in OECD countries. The second part presents factors influencing the scale of the occurrence of low wages. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Blau F.D., Kahn L.M. (1996), International Differences in Male Wage Inequality: Institutions versus Market Forces, .Journal of Political Economy", vol. 104, no. 4.
 2. Golnau W. (2008), Problem nisko opłacanych pracowników Polsce na tle innych krajów gospodarki rynkowej, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 11, zapowiedź wydawnicza.
 3. Hyclak T., Johnes G., Thornton R. (2005), Fundamentals of Labor Economics, Houghton Mifflin Company, Boston.
 4. Keese M., Puymoyen A., Swaim P. (1998), The Incidence and Dynamic of Low-Paid Employment in OECD Countries, [in:] Low Pay and Earnings Mobility in Europe, Asplund R., Sloane P.J., Theodossiou I. (ed.), Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
 5. Labour Market Transitions and Advancement: Temporary Employment and Low-Pay in Europe (2004), Employment in Europe 2004.
 6. Lee D.S. (1999), Wage Inequality in the United States during the 1980s: Rising Dispersion or Falling Minimum Wage?, "The Quarterly Journal of Economics", vol. 114 (August).
 7. Lucifora C. (2000), Wage Inequalities and Low-Pay: The Role of Labour Market Institutions, [in:] Labour Market Inequalities. Problems and Policies of Low-Wage Employment in International Perspective, M. Gregory, W. Salverda, S. Bazen (ed.), Oxford University Press, New York.
 8. MacPhail F. (2000), What Caused Earnings Inequality to Increase in Canada during the 1980s?, "Cambridge Journal of Economics", vol. 24, no. 2.
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. Nr 222, poz. 1868.
 10. Rutkowski J.J. (2001), Earnings Inequality in Transition Economics of Central Europetrends and Patterns during the 1990s, "SP Discussion Paper" no. 0117, The World Bank, Washington, D.C. July.
 11. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2004 r. (2005), GUS, Warszawa i wcześniejsze wydania tej publikacji.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu