BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baruk Agnieszka Izabela
Title
Jakie cechy ułatwiają prowadzenie własnej firmy? : wyniki badań empirycznych
What Features Make Easier Management the Own Firm? : the Results of Empirical Researches
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 326-332, tab., rys.
Keyword
Przedsiębiorstwo prywatne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Typologia osobowości, Badania ankietowe
Private enterprise, Small business, Personality typologies, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań empirycznych dotyczących cech, jakie ułatwiają oraz utrudniają zarządzanie firmami prywatnymi. Badaniami zostali objęci właściciele przedsiębiorstw reprezentujących kategorię małych i średnich firm. Przedstawione rozważania pozwoliły na wskazanie hierarchii trzech grup czynników odgrywających kluczową rolę w odniesieniu do efektywnego prowadzenia firmy prywatnej. (abstrakt oryginalny)

In the paper the authoress presented the results of conducted by herself empirical researches related to features which make easier and difficult management private firms. The subjects of researches were the owners of enterprises representing the category of small and middle firms. It allowed to show the hierarchy of three groups of factors which play the key role in effective management private firm. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu