BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bezat Agnieszka, Parlińska Maria
Title
EAN Code as a Part of Effective Traceability on Example of Wholesale Markets
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 4, s. 133-137, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Produkcja rolna, Rynek rolny, Kod kreskowy
Agricultural production, Agricultural markets, Bar code
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono wykorzystanie kodów kreskowych - ich standardy oraz wykorzystanie w celu śledzenia pochodzenia produktów na rynkach hurtowych. Opisano jakie korzyści daje wykorzystanie kodów kreskowych oraz jak ważne mogą one być dla finalnych nabywców. (K.Z.)

Main focus of this article are the EAN Standard and EAN codes which help to fulfill the requirement of the European Parliament. The author presented what profits give the EAN code and how important this is for final customers. (K.Z.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Baruk A.I. 2003: Rynki hurtowe i ich rola w rozwoju regionu. Świat Marketingu (czasopismo internetowe).
  2. Centrale für Coorganisation GmbH (CCG) 2004: Die Kennzeichnung von mit EAN-Strichcodes Empfehlung der CCG-Fachgruppe "Scannereinsatz in medizinischen Einrichtungen", Köln, S. 1.
  3. Fechner I. 2001: System logistyczny Wielkopolskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej SA w Poznaniu. Cebula i ziemniaki w kilobajtach (cz. 1) Nr 3. Instytut Logistyki i Magazynowania.
  4. Food Standards Agency [www.food.gov.uk].
  5. Gabler Lexikon Logistik, 2. Aufl. Wiesbaden 2000, p. 475.
  6. GSI Germany GmbH, Eindeutige Identifikation: Die EAN-Bausteine. Köln, S.7.
  7. Materiały konferencyjne: "Rynki hurtowe, grupy producenckie - idea i praktyka" [www.senat.gov.pl/k4/agenda/ seminar/990323.htm].
  8. Reggulation (Ec) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002: chapter I Scope and Definitions, Article 3 Other definitions (15), chapter II General Food Low, Section 4 General requirements of food low, Article 18 Traceability (1), chapter II General Food Low, Section 4 General requirements of food low, Article 18 Traceability (2), chapter V Procedures and Final Provisions, Section U Final Provisions, Article 65 Entry into force.
  9. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2006: [www.ukie.gov.pl].
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu