BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaczewska-Kalicka Anna
Title
Perspektywy osiągnięcia w Polsce standardów jakościowych ziarna zbóż zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej
Prospects for a Achievement of Qualitative Standards of Cereal Grain in Poland Consistency with Requirements European Union
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 113-115, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Jakość produktów rolnych, Rolnictwo, Rynek rolny, Produkcja rolna, Produkcja zboża, Integracja gospodarcza Polski z UE, Rozwój rolnictwa
Quality of agricultural products, Agriculture, Agricultural markets, Agricultural production, Corn productions, Poland's economic integration with the EU, Agriculture development
Note
summ.
Company
Wspólnota Europejska, Unia Europejska (UE)
European Community, European Union (EU)
Abstract
Polska jest liczącym się w Europie producentem zbóż. Wobec perspektywy integracji z Unią Europejską wymagane jest dostosowanie w tym obszarze przepisów obowiązujących Wspólną Politykę Rolną Unii Europejskiej. Dotyczy to szczególnie przepisów fitosanitarnych, gdyż ochrona roślin jest gwarancją wysokiej jakości plonów i wzrost jej poziomu jest nieodzowny.

From 1989 the essential aim of Polish politics is an integration with European Union. It needs many changes in Polish regulations of the agriculture division. This paper presents stages and trends of those changes. Owing to introduction of new technology of the cultivation and modern plant protection methods it is possible to obtain high yields and high quality cereal grain production in accordance with European Union regulations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Andrychowicz A., Czapla J., Dąbrowski J., Guba W., Krzyżanowska Ż., Leszko D., Woicka-Bekas E. (2000): Integracja z Unią Europejską. Konieczne dostosowania i spodziewane skutki w polskim rolnictwie. Polskie rolnictwo a standardy UE. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Warszawa.
  2. Chodkowski A., Konicka M. (1999): Negocjacje Polski z Unią Europejską w dziedzinie zdrowotności roślin rozpoczęte. Ochrona Roślin, nr 12, 5-6.
  3. Kisiel M. (2000): Rynek zbóż. Prawo rolne Unii Europejskiej a polski sektor rolny. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Warszawa.
  4. Pruszyński S. (2000): Ochrona roślin w zrównoważonym rolnictwie. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t 2, z 5, 12-15.
  5. Pruszyński S., Wolny S. (2000): Przewodnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin. Instytut Ochrony Roślin. Poznań.
  6. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2000. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.
  7. Stachowicz T. (2000): Problematyka fitosanitarna. Prawo rolne Unii Europejskiej a polski sektor rolny. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Warszawa, 44 str.
  8. Ustawa z dn. 12 lipca 1995 roku o ochronie roślin uprawnych. (Dz. U. z dn. 08.08.1995 r. Nr 90 poz. 446).
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu