BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwan Bolesław
Title
Instrumenty sterowania sektorem mleczarskim w Unii Europejskiej
Instruments of Regulations of Dairy Sector in the EU
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 130-135, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rynek rolny, Rynek żywności, Interwencjonizm w rolnictwie, Mleko, Produkcja mleka
Agriculture, Agricultural markets, Food market, Interventionism in agriculture, Milk, Milk production
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Opracowanie zawiera analizę instrumentów sterowania sektorem mleczarskim w Unii Europejskiej. Szczególną uwagę poświęcono prezentacji instrumentów wewnętrznej regulacji mleczarstwa, gdyż są one bardziej rozbudowane niż instrumenty regulacji zewnętrznej. Wskazano także na różnice pomiędzy systemem regulacji rynku mleka w Polsce i UE.

The paper concentres on the analysis of the main instruments of internal regulations of dairy sector in the EU (quota system, support purchases of selected milk products, subsidising private storage, supporting home demand for diary product, cte.). The paper also presents briefly the instruments of external regulations of this sector and indicates the necessary adjustments of Polish dairy market steering system to the one existing in the EU. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Andrychowicz A., Dąbrowski J. (2000): Organizacja unijnego rynku i konieczne dostosowania w Polsce. FAPA, Warszawa.
  2. Domańska E. (2000): Organizacja rynku mleka i produktów mleczarskich w UE. FAPA. Warszawa.
  3. Iwan B. (1999): Wspólna organizacja rynku mleka w Unii Europejskiej i jej implikacje dla Polski. [W:] Dostosowanie podstawowych rynków rolnych w Polsce do integracji z Unią Europejską. SGGW, Warszawa.
  4. Iwan B. (2000): Kierunki dostosowania polskiego sektora mleczarskiego do wymogów Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA. T. II. Z. 3. Warszawa-Poznań-Zamość.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu