BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańko Stanisław
Title
Rynek mięsa w Polsce i Unii Europejskiej
Meat Market in Poland and in the European Union
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 122-125
Keyword
Handel zagraniczny, Gospodarka żywnościowa, Handel produktami rolnymi, Mięso wieprzowe, Mięso wołowe, Produkcja rolna, Rolnictwo, Rynek rolny, Mięso, Konsumpcja żywności, Mięso drobiowe
Foreign trade, Food economy, Agricultural trade, Pork meat, Beef meat, Agricultural production, Agriculture, Agricultural markets, Meat, Food consumption, Poultry meat
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
W opracowaniu przedstawiono tendencje w: produkcji, konsumpcji oraz saldo handlu zagranicznego podstawowych rodzajów mięsa w Polsce i UE w latach 1990-2000. Z rozważań wynika, że w analizowanym okresie w Polsce i UE występowała rosnąca tendencja w produkcji i konsumpcji mięsa drobiowego, a malejąca wołowego. Natomiast w konsumpcji wieprzowiny występowała rosnąca tendencja w UE, a malejąca w Polsce. Polska i UE są eksporterami netto mięsa wieprzowego, wołowego i drobiu. Niewielkie różnice występują w poziomie cen wieprzowiny, natomiast ceny wołowiny w UE są około 30-40 procent wyższe niż w Polsce.

In this analysis trends in production, consumption and foreign trade balance for basic types of meat in Poland and EU in 199-2000 have been presented. It means that during the studied period the growing trend in production and consuption of poultry but derceasing production and consumption of beef in Poland and the EU have been recorded. However, pork consumption has increased in tha EU, but decreased in Poland. Poland and the EU are net exporters of pork, beef and poultry. Only small diffirences in the price level of pork have been noticed, however in tha EU prices of beef are around 30-40% higher than in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu