BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Raczkowska Małgorzata
Title
Znaczenie i ochrona tradycyjnej żywności w Unii Europejskiej i w Polsce
Importance and Security of Traditional Food in the European Union and in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 4, s. 156-160, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Produkcja żywności, Konsumpcja żywności, Rynek żywności, Produkty regionalne, Polityka regionalna
Food production, Food consumption, Food market, Regional product, Regional policy
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono wspólnotowe zasady ochrony prawnej produktów tradycyjnych i regionalnych oraz podstawowe informacje dotyczące stosowanych rozwiązań w prawie polskim. Zamieszczono również dane przed stawiające skalę ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych w poszczególnych krajach członkowskich. (oryg. streszcz.)

The essay describes the growing importance of the regional and traditional food in European Union. The first part of the essay presents European Community's law protection of such products and basic information concerning Polish law regulations. The essay inserts also data regarding the protection of the regional and traditional food in the particular Member States.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Białasiewicz M. 2004: Europa kocha regionalne specjały. BOSS-Rolnictwo, nr 11.
  2. Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Nazwy Specyficznego Charakteru oraz lista Produktów Tradycyjnych. 2005: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  3. [http://europa.eu.int/comm/agriculture/en/prodb_en.ht]
  4. Ochrona produktów regionalnych w Unii Europejskiej. 2004: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nr 7-8.
  5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na lisię produktów tradycyjnych (Dz.. V. Nr 58, poz. 509).
  6. Stankiewicz D. 2005: Produkty regionalne i tradycyjne. Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz.
  7. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. Nr 10, poz. 68).
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu