BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oszczygieł August
Title
Procesy integracyjne w gospodarce żywnościowej na przykładzie zakładów mięsnych województwa lubelskiego
The Processes of Integration in Food Sector Basing upon the Meat Factories of Lublin Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 136-138, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rozwój gospodarczy regionów, Rolnictwo, Mięso wieprzowe, Rynek rolny, Produkcja rolna, Gospodarka żywnościowa, Rozwój rolnictwa
Economic development of regions, Agriculture, Pork meat, Agricultural markets, Agricultural production, Food economy, Agriculture development
Note
summ.
Abstract
Zwrócono uwagę na korzyści jakie mogą uzyskać zarówno producenci, jak i kontrahenci żywca wieprzowego w wyniku zachodzących procesów integracyjnych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w badanych zakładach mięsnych wyższą mięsnością odznaczały się tuczniki skupione w ramach zawartych umów kontraktacyjnych.

The aim of the paper was pointing out the benefits for both producers and contracting parties resulting from the processes of integration. As far as Lublin region concerned the quality of purchased porkers is low what is tightly connected with traditional technologies of pigs breeding basing upon fodders produced at farms. The contracts are of profit to farmers, because they are sure to sell their products at earlier fixed prices. The risk for meat factories is also lower - it concerns the slaughter pigs supply seasonal ups and downs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Borzuta K. (2000): Rola klasyfikacji EUROP jako czynnika poprawy jakości surowca wieprzowego. Trzoda Chlewna 3.
  2. Dowgiałlo Z., Marciniak M. (1994): Znaczenie integracji gospodarczej w produkcji zwierzęcej. Przegląd Hodowlany 2.
  3. Grabowski S. (1995): Ekonomika gospodarki żywnościowej. Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa.
  4. Kapusta F., Lewartowska B. (l 993): Organizacja służb surowcowych i ich działanie na przykładzie Zakładów Mięsnych w Łukowie. Gospodarka Mięsna 3.
  5. Małysz J. (1996): Procesy integracyjne w agrobiznesie. Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Poznań.
  6. Małysz J. (1996): Integracja pionowa a agrobiznes. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1.
  7. Mroczek R. (2000): Rozwój procesów integracyjnych producentów żywca wieprzowego z zakładami przetwórczymi. Gospodarka Mięsna 4.
  8. Urban S. (1997): Marketing zakupu surowca w przemyśle mięsnym. Gospodarka Mięsna 7.
  9. Włodarczyk A. (1995): Wymagania rynku a działalność przedsiębiorstw w branży mięsnej [W:] Agrobiznes jako podstawa rozwoju gospodarczego regionu rolniczego. Lublin.
  10. Woś A. (1998): Encyklopedia Agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu