BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koreleski Dariusz
Title
Ziemskie powiaty Małopolski i ich zróżnicowanie demograficzne w kontekście integracji europejskiej
Land-Districts of the Małopolska Province and their Demographic Diversity with Regard to European Integration
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 139-142, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Bezrobocie, Demografia, Zatrudnienie, Powiat, Rynek pracy
Unemployment, Demography, Employment, County, Labour market
Note
summ.
Country
Małopolska
Malopolska
Abstract
Przedstawiono zróżnicowanie ziemskich powiatów województwa małopolskiego pod względem wybranych cech, związanych z demografią i problemami bezrobocia.

The paper presents the spatial differentiation of rural areas in the Małopolska province with reference to chosen demographic features and the problems of unemployment at the level of land-districts. The author describes the scope of the studied phenomena and suggests possible ways of bridging the existing gaps through rational use of the European Union funds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Podział terytorialny i ludność w województwie małopolskim w 1998 roku. Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków - sierpień 1999.
  2. Prognoza ludności i bezrobocia w województwie małopolskim do 2030 roku. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2000.
  3. Szlachta J. (2001): Polityka regionalna Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską. VII Kongres Ekonomistów Polskich, sesja V, zeszyt 3, Warszawa.
  4. The Structural funds and Cohesion Fund from 2000 to 2006. Newsletter No.42., Regional Policy and Cohesion EU, Brussels-Luxemburg 1997.
  5. Wojewódzki program operacyjny rozwoju regionalnego Małopolski na lata 2001-2002. Sejmik Województwa Małopolskiego, Kraków 2000.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu