BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowacki Wojciech
Title
Wymagania konsumentów w relacji do oferty producentów ziemniaka jadalnego w Polsce
Consumers' Requirements Versus the Offer of Table Potato Producers in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 3, s. 45-48, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Konsumpcja, Konsumpcja żywności, Jakość produktów żywnościowych, Jakość produktów rolnych, Decyzje konsumenckie
Consumption, Food consumption, Food quality, Quality of agricultural products, Consumer decision
Note
summ.
Abstract
Polacy konsumują statystycznie ok. 130 kg ziemniaków na osobę rocznie. Jest to spożycie duże w porównaniu do innych krajów europejskich. W latach 90-tych nastąpiło wiele zmian w formie przygotowania ziemniaków do spożycia. Rozwój przetwórstwa spożywczego ziemniaków zwiększył spożycie frytek i chipsów. Konsumenci ziemniaka w stanie świeżym poszukują określonych odmian, które gwarantują ich upodobania. Polacy coraz częściej kupują towar konfekcjonowany (ziemniaki myte lub szczotkowane) i pakowany w atrakcyjne opakowania. Pomimo wysokich kosztów konfekcjonowania jest to forma zapewniająca rentowność producentowi ziemniaka.

Statistically, Poles consume approximately 130 kg per person of potatoes yearly. It is a considerably high consumption in comparison with other European countries. In the 90s, there were many changes in the form of preparing potatoes for consumption. Development of potato food processing increased consumption of French fries and crisps. Potato consumers look for particular cultivars of fresh potatoes which correspond to their tastes (flesh colour, tuber appearance, culinary type). Increasingly often, Poles buy selected product (washed or brushed potatoes) packed in attractive packages. Cultivar and quality offer in the market is diversified to a great extent. Shops offer very expensive potatoes of the highest quality as well as potatoes which do not meet the standards. Selected potatoes are produced by producers groups and other table potato warehouses. Despite high costs of selection, it is the form guaranteeing profitability of a potato producer. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Chotkowski J. i in. (1997): Produkcja ziemniaków. Technologia-Ekonomika-Marketing. Wyd. II, Bonin, 352.
  2. Głuska A., Zgórska K. (2000): Charakterystyka zrejonizowanych odmian ziemniaka. Wyd. VI. Jadwisin, 30.
  3. Nowacki W. (2000): Poradnik Producentów Ziemniaka- sezon 2000/2001. Praca zbiorowa, IHAR Jadwisin, 161.
  4. Nowacki W. (2001): Strukturalne i regionalne zmiany w produkcji i rynku ziemniaka w Polsce. Mat. z Forum Producentów, Dystrybutorów i Przetwórców Ziemniaka. Jadwisin, 2001, 3-16.
  5. Roczniki statystyczne GUS (1960-2000).
  6. Rynek ziemniaka - stan i perspektywy. (2000): IBRiGŻ, nr 17, 18.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu