BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szlachta Krystyna
Title
Konsument pieczywa i jego wymagania
The Consumer of Bakery Products and his Needs
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 3, s. 59-63, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Konsumpcja, Konsumpcja żywności, Jakość produktów żywnościowych, Piekarnictwo
Consumption, Food consumption, Food quality, Bakery
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono zmieniające się warunki działań w branży piekarskiej. Zwrócono również uwagę na zmiany produkcji piekarskiej oraz dostosowanie jej do zróżnicowanych wymagań konsumentów. Podano również zmiany w podejściu do jakości produktów.

Changeable conditions in bakery trade are shown in the article. Changes in bakery production and its adjustment to consumer needs is also described. A new attitude towards product quality is mentioned. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ambroziak Z., Piesiewicz H., Wesołowski B. (1999): Integracja polskiego piekarstwa z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej. Przegląd Piekarski i Cukierniczy nr 9.
  2. Kowrygo B., Górska H. (1997): Spożycie przetworów zbożowych w różnych typach gospodarstw domowych. Przegląd Piekarski i Cukierniczy nr 6.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu