BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrzesińska Joanna
Title
Wpływ supermarketów na sytuację polskiego handlu
Influence of Supermarkets on Situation in Polish Trade
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 3, s. 90-94, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Supermarkety, Handel wewnętrzny, Handel detaliczny, Kapitał zagraniczny, Sieci handlowe, Jakość usług handlowych
Supermarkets, Domestic trade, Retail trade, Foreign capital, Chain stores, Quality of commercial services
Note
summ.
Abstract
W Polsce w latach 90-tych po stworzeniu warunków do powstania gospodarki rynkowej nastąpił dynamiczny rozwój sklepów wielkopowierzchniowych (hiper-, super i mini marketów) z udziałem kapitału zagranicznego. Działalność supermarketów ożywiła rynek, wprowadziła nowe atrakcyjne formy sprzedaży ułatwiające i zachęcające nabywanie produktów. Sklepy te przyczyniły się do przemian strukturalno-własnościowych i jakościowych w handlu.

In Poland, in the nineties "s, just after creating new economic environment by introducing market economy rules, the extensive development of large shopping-area stores (hyper-, super and mini markets) with foreign capital has been observed. Supermarkets" activity enlivened domestic market, brought up new attractive forms of sale, that encourage customers to buy products as well as make shopping more comfortable. Generally speaking, the stores under consideration resulted in ownership restructuring and modernisation of Polish trade. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dawson J. (1998): Szansę handlu detalicznego w Polsce i możliwy obraz przyszłości. [W:] Gospodarka narodowa nr 11/12.
  2. Henley J. (1998): Internacjonalizacja handlu detalicznego w Polsce. Wstępna ocena. [W:] Gospodarka narodowa nr 11/12.
  3. Ministerstwo Gospodarki (2000): Raport o stanie handlu wewnętrznego w 1999 roku. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu