BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zakrzewska-Bielawska Agnieszka
Title
Determinanty struktury organizacyjnej na przykładzie dużych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych
Determinants of the Organizational Structure on the Example of Polish Production Enterprises
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1184, s. 99-108, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw
Keyword
Przedsiębiorstwo produkcyjne, Produkcja, Struktura przedsiębiorstwa, Czynniki rozwoju przedsiębiorstwa, Badania ankietowe
Production enterprise, Production, Structure of company, Companies development factors, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
Autorka przeanalizowała czynniki determinujące budowę struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w 79 polskich dużych firmach produkcyjnych.

The organizational structure is the result of many various factors, which run in different direction and with different strength. Among these factors one can distinguish: environment, size and the age of the organization, degree of the diversification of the production, technology, people, organizational culture and strategy. These factors strengthen or neutralize their structure features in dependence on situational conditions of the enterprise. The strengths of these factors also cause changes in the organizational system of the enterprise. The analysis of the factors determining the organizational structure is the main aim of this report. It is based on research of 79 Polish large productive enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bielski M., Organizacje. Istota, struktury, procesy, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 2. Bieniok H., Rokita J., Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1984.
 3. Burns T., Stalker G.M., The Management of Innovation, Tavistock, London 1961.
 4. Chandler A.D., Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge 1962.
 5. Hall R.H., Organizations, Structures, Processes and Outcomes, Prentice-Hall, New Jersey 1991.
 6. Hopej M., Dokonywanie zmian w strukturze organizacyjnej, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1994.
 7. Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.
 8. Lawrence P.R., Lorsh J.W., Organization and Environment, Homewood, Illinois 1969.
 9. Łobos K., Teoria struktur organizacyjnych. Stan i perspektywy, AE, Wrocław 2003.
 10. Mintzberg H., Quinn J.B., The Strategy Process, Concepts and Contexts, Prentice-Hall, New Jersey 1992.
 11. Pugh D.S., Hickson D.J., Organizational Structure in its Context. The Aston Program I, Samson Mouse, London 1976.
 12. Rutka R., Organizacja przedsiębiorstw'. Przedmiot projektowania, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2001.
 13. Skalik J. (red.), Projektowanie organizacji instytucji, AE, Wrocław 1998.
 14. Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktury organizacyjnej, PWE, Warszawa 1991.
 15. Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1992.
 16. Stoner J.A.F., Wankel C., Kierowanie, PWE, Warszawa 1994.
 17. Strategor, Zarządzanie firmą, strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001.
 18. Woodward J., Industrial Organization. Theory and Practice, Oxford University Press, London 1965.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu