BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rembeza Jerzy
Title
Integracja polskich rynków rolnych z wybranymi rynkami zagranicznymi
Integration of Polish Agricultural Markets with International Markets
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 17-21, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rynek rolny, Rynek żywności, Produkcja rolna, Produkcja zboża, Ziemniaki
Agriculture, Agricultural markets, Food market, Agricultural production, Corn productions, Potatoes
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu omówiono zjawisko integracji, rozumiane jako powiązanie rynków za pośrednictwem cen, pomiędzy wybranymi polskimi i zagranicznymi rynkami produktów rolnych. Integrację przeanalizowano przyjmując dwojaką perspektywę: krótkookresową i długookresową.

In the article there were analyzed short-run and long-run integration between some Polish and international markets of agricultural commodities. There has not been noticed short-run integration. On the other hand some markets was integrated in the long-run. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ardeni P.G. (1989): Does the law of one price really holds for commodity prices? American Journal of Agricultural Economics, vol. 71, s.661-669.
  2. Baffes J. (1991): Some further evidence on the law of one price: the law of one price still holds. American Journal of Agricultural Economics, vol. 73, s. 1264-1273.
  3. Baulch B. (1997): Testing for market integration. The Journal of Development Studies, vol.33, nr 4, s.512-534 .
  4. Bessler D.A., Fuller S.W. (1993): Cointegration between U.S. wheat markets. Journal of Regional Science, vol. 33, nr 4, s.481-501.
  5. Granger C.W.J., Newbold P. (1974): Spurious regressions in econometrics. Journal of Econometrics, vol. 2, s.111-120.
  6. Engle R.F., Granger C.W.J. (1987): Co-integration and error correction: representation, estimation and testing. Econometrica, nr 55, s.251-276.
  7. McNew K. (1996): Spatial market integration: definition, theory and evidence. Agricultural and Resource Economics Review, vol. 25, s. 1-11.
  8. Tomek W.G., Robinson K.L. (1990): Agricultural product prices. Cornell University Press, Ithaca-London.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu