BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szaryk Michał
Title
Procesy liberalizacji handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 1989-2000
The Process of Foreign Agri-Food Trade Liberalisation in Poland in 1989-2000
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 11-16, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Liberalizm handlowy, Import, Cła, Handel zagraniczny
Trade liberalization, Import, Tariffs, Foreign trade
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono proces liberalizacji handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi importowanymi do Polski w latach 1989-2000 na podstawie analizy stawek celnych na towary pochodzące z krajów i regionów mających największe znaczenie dla polskiego importu rolno-spożywczego. Wyniki badań wskazują na zachodzenie procesu liberalizacji handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi w Polsce.

The process of trade liberalisation within the scope of agri-food export in the context of WTO founding agreement are presented in the paper. Especially the reduction of tariffs for agri-food products in period of 1989-2000 are analysed. The reduction of tariffs is analysed in three isolated periods of protection policy, i.e. 1990-1991; 1989-1994 and 1995-2000. It is possible to conclude that Poland fully adopted requirement of WTO establishing agreement, bringing into effects exports tariffication, binding tariffs and reducing them. The trade liberalisation brought into effects on the background of WTO agreement, in spite of relatively high level of protection, have created positive conditions for foreign trade development exchance, guarantee better transparency of used protection methods and make easier forecasting of prices for agri-food products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Adamowicz M. (1996): Ewolucja systemu regulacji rynku rolnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską. [W:] Interwencjonizm na rynku rolnym. Doświadczenia i perspektywy. Konferencja naukowa, Pułtusk 1995, Agencja Rynku Rolnego, Warszawa, 54.
  2. Caves R., Frankel J., Jones R. (1998): Handel i finanse międzynarodowe. Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa, 253.
  3. Kisielińska J. (2000): Wykorzystanie instrumentów polityki celnej w handlu produktami rolnymi w latach dziewięćdziesiątych. [W:] Wieś i Rolnictwo nr 4, Warszawa, 83-84.
  4. Mosiej G. (2000): Dylematy polityki celnej w Polsce. [W:] Ekonomista nr 5, Warszawa, 715, 721.
  5. Paszkowski S., Szymański A., Przezbórska L. (2000): Impact of WTO Agriculture Agreement on the Central European Countries. [W:] Von der Emanzipation zum Integration, Wien-Poznań, 251.
  6. Rowiński J. (1998): Cła i polityka w sferze agrobiznesu. [W:] Encyklopedia agrobiznesu pod red. Woś A., Warszawa, 1999.
  7. Woś A. (1992): Polityka rolna w warunkach liberalizacji rynku (1990-1991). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, 24-44.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu