BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wajszczuk Karol
Title
Centra logistyczno-dystrybucyjne szansą rozwoju regionalnych rynków rolno-żywnościowych
The Logistics Centres as a Opportunity for Local Agri-Food Market Development
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 49-53, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Sektor rolno-spożywczy, Rozwój gospodarczy regionów, Agrobiznes, Rynek rolny, Rynek żywności, Centra logistyczne, Zarządzanie logistyczne
Agri-food sector, Economic development of regions, Agrobusiness, Agricultural markets, Food market, Logistic centres, Logistic management
Note
summ.
Abstract
W aspekcie specjalizacji pracy, intensyfikacji handlu, poszerzenia się rynków - globalizacji, a przy tym znacznego rozdrobnienia producentów żywności w Polsce, rozwój centrów logistycznych jest przedsięwzięciem uzasadnionym, dającym wymierne korzyści jednostkom korzystającym z ich usług. W artykule przedstawiono jedynie główne zasady wdrażania i funkcjonowania nowego systemu logistycznego, oraz na podstawie przeprowadzonych badań, zaprezentowano korzyści wynikające z uczestnictwa w systemie.

The main principles of introduction and performance of Logistic-Distribution Centre which is creating at Wielkopolska Agri-Horticultural Wholesale Market Join-Stock Company were presented in this paper. In the paper was noticed the role of logistic centres as a integrator of particular agri-food sectors. These centres are able to prepare uniform and big load units which leads to increase of products competitiveness within the market. Besides this, the comparing analysis of sale product costs showed, that the lowest costs of product sale were connected with logistics system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Christopher M. (2000): Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego.
  2. Drelichowski L., Miecielska M., Sikora M. (2000): Systemy logistyki przedsiębiorstw agrobiznesu na tle sieci hipermarketów i badań preferencji konsumentów. Rocz. Nauk. SERiA, Tom II, Zesz.3:214-219.
  3. Golembska E. (1999): Kompendium wiedzy o logistyce. PWN Warszawa, Poznań.
  4. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z. (1999): Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu