BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grębowiec Mariusz
Title
Jakość szansą uzyskania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw agrobiznesu
Quality-Chance for Getting Competitive Advantage in Agrobusiness Enterprises
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 45-48, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Jakość produktów żywnościowych, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przemysł przetwórstwa rolnego, Przemysł spożywczy, Produkcja żywności, Przewaga konkurencyjna, Agrobiznes, Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, Jakość produktów rolnych, Normy ISO 9000
Quality of food products, Enterprise competitiveness, Agricultural processing industry, Food industry, Food production, Competitive advantage, Agrobusiness, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Quality of agricultural products, ISO 9000
Note
summ.
Abstract
Polski przemysł rolno-spożywczy jest bardzo ważnym działem gospodarki narodowej. Jego udział w PKB wynosi ponad 3 procent licząc w cenach bazowych. W latach 90-tych zaszły w nim istotne zmiany organizacyjne, produkcyjne i ekonomiczne. Wskutek liberalizacji rynku i początkowo dużego wzrostu rentowności zaobserwowano szybki rozwój prywatnych przedsiębiorstw. Została dość szybko odtworzona konkurencja na rynku produktów rolno-żywnościowych. W wielu polskich zakładach produkujących żywność, za najważniejszy atut w walce konkurencyjnej uznano działania mające na celu zapewnienie najwyższej higieny procesów produkcyjnych. Wdrażane systemy bazują na zasadach HACCP, jak również na organizacji gwarantującej jakość zgodną z normami ISO serii 9000. Są to istotne elementy działań przedsiębiorstw w świetle ciągle narastającej konkurencyjności.

The quality system as ISO 9000 is a very important form of quality and should be promoted not only but also should be incentive to run by our national agribusiness enterprises. The quality problem is important in European Integration point of view and also competitiveness point of view. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dietl J. (1989): Strategia przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie jakości wyrobów.
  2. Lisiecka K. (1993): Zarządzanie jakością produktów przemysłowych.
  3. Łuczak J. (1999): ISO - Łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości.
  4. Słowińska E. (2000): Zapewnienie jakości produktów rolno-spożywczych podstawą konkurencyjności. PCBC.
  5. Sprzednicki A. (2000): ISO - system zapewnienia jakości. Warszawa.
  6. Wasilewski L. (1998): Europejski kontekst zarządzania jakością. Warszawa.
  7. FAPA: Normy i standardy dla mleka w Unii Europejskiej. Warszawa 1999.
  8. MRiRW: Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu