BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołębiewski Jarosław
Title
Standaryzacja produktów rolnych w Polsce w warunkach globalizacji rynków
Standarisation of Agricultural Products in Poland in Globalisation Aspect
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 40-44, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Jakość produktów żywnościowych, Produkcja rolna, Rynek rolny, Rynek żywności, Giełdy towarowe, Jakość produktów rolnych, Standaryzacja produktów
Quality of food products, Agricultural production, Agricultural markets, Food market, Commodity exchange, Quality of agricultural products, Product standardization
Note
summ.
Abstract
Przeprowadzono analizę natury i korzyści związanych z upowszechnieniem gatunków i standardów jakościowych żywności, ich roli w procesach rynkowych i marketingowych oraz głównych problemów standaryzacji w sektorze żywnościowym.

Quality standards are measurable properties of foods that differentiate them for consumers. Grading is the sorting of unlike lots of products into heterogeneous categories according to accepted quality standards. Standardised food grades can contribute to operational and pricing efficiency as well as to increased consumer satisfaction and producer returns. There are several problems in translating ideal food quality standards into practical grades for use in food marketing in Poland. The food grading system has adjusted and will continue to adjust to changing in market needs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Berdowski J.B., Rutkowska H. (2000): Poradnik producenta i dystrybutora artykułów spożywczych. Wyd. Verlag Dashofer Sp. zo.o., Warszawa, s. 2.
  2. Khols R.L., Uhl J.N. (1990): Marketing of agricultural products. MacMillan Publishing Company, New York, s. 291.
  3. Majewski E., Dalton G. (2000): Strategiczne wyzwania dla polskiego rolnictwa, wsi i sektora żywnościowego w kontekście akcesji do Unii Europejskiej. [W:] Strategiczne opcje dla sektora polskiego agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. SGGW, Warszawa, s. 29-30.
  4. Szymanowski W., Karasicwicz G. (1998): Handel krajowy produktami rolno-spożywczymi. [W:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-żywnościowego w Polsce. FAPA, s. 511-516.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu