BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciesielski Jan
Title
Perspektywy rozwoju rynków hurtowych w Polsce na przykładzie założeń i celów powstania branżowego rynku hurtowego przy WGRO S.A. w Poznaniu
Prospects of Development of Wholesale Markets in Poland Based on Example of Assumptions and Targets of Building the Branch Wholesale Markets beside WGRO S.A. in Poznan
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 34-39, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Handel hurtowy, Handel artykułami żywnościowymi, Rynek żywności, Dystrybucja produktu, Supermarkety, Mleko, Organizacja handlu
Wholesale trade, Food trade, Food market, Product distribution, Supermarkets, Milk, Trade organization
Note
summ.
Abstract
Rozwój rynków hurtowych w Polsce determinowany jest wieloma czynnikami. Do najważniejszych z nich należą procesy globalizacji, transformacji systemowej i integracji z UE. Ewolucja działalności rynków powinna zmierzać w kierunku rozszerzenia struktury branżowej rynku i ściślejszego powiązania sfery produkcji ze sferą konsumpcji. Ważna w tym rola przypada systemom logistycznym.

The development of wholesale markets in Poland is foreordained by many factors. The most important of them are: a globalisation process, system transformations processes and processes of UE integration. The evolution of market activities should tend to extension of branch market structure and stricter interrelation between production and consumption. The logistic systems have very important role in it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Górka W. (2000): WGRO S. A. wobec wyzwań rozwojowych. Hasło Ogrodnicze nr 9.
  2. Trzęsowski M. (2000): Rynki hurtowe wobec procesów globalizacji rynku produktów rolno-ogrodniczych oraz perspektywy wejścia do UE. [W]: Funkcjonowanie rynków hurtowych i giełd towarowych w procesie przygotowań wejścia do UE pod red. W. Gontarczuka. Brwinów.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu