BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szukalski Piotr
Title
Projekcje demograficzne a popyt na usługi opiekuńcze i edukacyjne
Demography and demand on child care services and education - projections up to 2020
Source
Polityka Społeczna, 2008, nr 5-6, s. 20-23, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Usługi, Edukacja, Opieka nad dzieckiem, Planowanie społeczno-gospodarcze, Prognozy demograficzne, Polityka społeczna
Services, Education, Childcare, Socio-economic planning, Demographic forecasts, Social policy
Note
summ.
Abstract
Nadchodzące lata to okres wzrostu liczby urodzeń. Skala tego wzrostu oceniana jest przez różne ośrodki prognostyczne w różny sposób. Tymczasem owe różnice przekładają się na odmienny, spodziewany poziom zapotrzebowania na usługi opiekuńcze nad małym dzieckiem i usługi edukacyjne. Celem tekstu jest wskazanie, jak w perspektywie roku 2020 zmieniać się będzie popyt na owe usługi w zależności od liczby dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym. (abstrakt oryginalny)

Years-to-come will be a period when births will increase. The size and pace of the increase is assessed differently by institutions making demographic projections. The results of the projections is related to expected demand on child care services and on educational services. The text is aimed at indicating how the demand will change depending on numbers of child at age of crèche, kinder-garden, and primary and lower secondary school up to 2020. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bongaarts J., Feeney G. (1998), On the tempo and quantum of fertility, "Population and Development Review", vol. 24, nr 2,s. 271-289.
  2. Frątczak E., Ptak-Chmielewska A. (1999), Formuła Bongaartsa-Feeneya - zastosowania dla Polski, "Studia Demograficzne", nr 2(136), s. 43-61.
  3. GUS (2004), Prognoza demograficzna na lata 2003-2030, Warszawa: ZWS GUS, s. 172.
  4. GUS (2008), Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2007 r., materiał na konferencję prasową dnia 30 stycznia, dostępne na: .
  5. RRL (2003), Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2001, Warszawa: ZWS GUS, s. 157.
  6. Waligórska M. (2008), Analiza płodności oraz założenia prognostyczne, materiały przygotowane na spotkanie eksperckie w dniu 1 lutego, Warszawa: GUS, s. 32.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu