BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozera Magdalena
Title
Elementy rynku zbóż w aspekcie integracji z Unią Europejską
The Elements of Polish Grain Market in the Context of Integration with UE
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 54-59, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rynek rolny, Produkcja rolna, Produkcja zboża, Integracja gospodarcza Polski z UE
Agriculture, Agricultural markets, Agricultural production, Corn productions, Poland's economic integration with the EU
Note
summ.
Company
Wspólnota Europejska, Unia Europejska (UE)
European Community, European Union (EU)
Abstract
Zaprezentowano wybrane elementy polskiego rynku zbóż w kontekście integracji z rynkiem Unii Europejskiej. Podkreślono znaczny potencjał produkcyjny krajowego rolnictwa w dziedzinie produkcji zbóż, jak również jej niską efektywność. Starano się także wskazać na potencjalne silne strony i atuty polskiego rynku zbóż wynikające między innymi z jego struktury asortymentowej oraz zbliżonych do ekologicznych warunków uprawy.

The grain market is one of the most important agricultural markets. In the paper author has characterized some elements of grain market in Poland, presented the income and expense of grain in the context of EU integration. Next, there are discussed the question of efficiency and potential of grain production in Poland and some of positive aspects of extensive production character. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Barker J. (1993): Marketing rolny. AR, Poznań, s. 65-66.
  2. Die Markte fur Getreide, Ólsaaten und Kartoffeln. Agrarwirtschaft 47(1998) s. 25.
  3. Runowski H. (1997): Postęp biologiczny w rolnictwie. SGGW, Warszawa, s. 79.
  4. Skawińska E. (1993): Integracja rynków żywnościowych Polski i WE. Biała Księga Polska - UE. Wyd. URM, Warszawa 1993, s. 61.
  5. Struktura i wyniki krajowego przetwórstwa zbóż. Przegląd Zbożowo-Młynarski 02/2001.
  6. Wirtschaftliche Aspekte der Getreideerzeugung in der Europaischen Gemeinschaft. Eurostat, Studien und Analysen, Luxemburg 1994, s. 11.
  7. Żyto - chemia i technologia (red.) Gąsiorowski H. (1994): PWRiL, Poznań, s. 18-19.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu