BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juszczyk Sławomir
Title
Ekonomiczno-organizacyjne aspekty sezonowości skupu mleka w województwie łódzkim
Economical and Organisation Aspects of Milk Purchase Seasonality in Łódź Province
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 79-82, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Mleko, Przemysł mleczarski, Produkcja mleka
Milk, Dairy industry, Milk production
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono ogólną charakterystykę sezonowości skupu mleka w Polsce oraz fragment wyników badań przeprowadzonych przez autora w zakładach mleczarskich województwa łódzkiego w latach 1997-2000. Zaprezentowano również, niektóre aspekty ekonomiczne i organizacyjne sprzyjające zmniejszaniu wahań wielkości skupu mleka w ciągu roku.

Seasonally of milk purchase in dairy co-operatives in Łódź Province is still big. But it has however decreasing tendency and it is currently 1,58. The favourable factors which decrease seasonality of production and purchase of milk are intensity of winter feeding and dividing the calving trough all the year. Furthermore, decreasing of fluctuation of milk production quantity is easier to achieve in specialist f arms which have contract agreements with dairy co-operatives. The clue to decrease negative effects results from milk purchase seasonality is in specialisation and reasonable concentration of production. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 1998 roku (Rynek mleka i produktów mleczarskich). IERiGZ, Warszawa 2000.
  2. Program restrukturyzacji i modernizacji mleczarstwa. MRiGŻ, Warszawa 1994, s. 35-37.
  3. Rocznik Statystyczny 2000. GUS, Warszawa 2000.
  4. Rynek mleka, Stan i perspektywy. IERJGŻ, Warszawa, październik 2000.
  5. Skorygowany program restrukturyzacji mleczarstwa w Polsce. Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich. Warszawa 1998.
  6. Zalewski A. (2000): Gospodarka mleczarska a rynek. IBRiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu