BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewski Janusz
Title
Zmiany jakościowe w skupie mleka na przykładzie jednej z firm mleczarskich
Quality Changes in Milk Purchase for Example One of Dairy Firm
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 74-78, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Produkcja mleka, Jakość mleka, Mleko, Przemysł mleczarski, Jakość produktów żywnościowych
Milk production, Quality of milk, Milk, Dairy industry, Quality of food products
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono zmiany jakościowe w skupie mleka w Polsce i w zakładzie produkcyjnym w Winnicy-Campina Polska. Z analizy dostępnych informacji wynika, iż jakość skupowanego surowca mlecznego poprawia się. Jakość mleka surowego w Campina była wysoka, 95 procent skupionego mleka odpowiadało normom klasy ekstra, podczas gdy w Polsce zakłady skupowały średnio ok. 60 procent mleka tej klasy.

Paper presents changes in milk purchase in Poland and in one of dairy firm. Analysis shows that milk quality is going better. Average 60% the top class milk was purchased on December 2000 in Poland. In the tested firm purchased 95% top class milk in this time. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. "Boss Rolnictwo" nr 50-52 16.12.2000 str. 42-45.
  2. Kozłowski A. (2000): Regionalizacja jakości i ceny mleka w skupie. Przegląd Mleczarski nr 6, 171-174.
  3. Kupczyk A., Gaworski M., Wojciechowski S. (2001): Mlecznych kłopotów ciąg dalszy. Chów Bydła nr 2, 4- 6.
  4. Lesiakowski R. (2000): Jakość mleka: wymagania są coraz większe. Top Agrar Polska nr l, 65-66.
  5. Nowakowski S. (1999): Jakość mleka surowego i organizacja skupu mleka w spółdzielniach mleczarskich w 1998 r. Przemyśl Spożywczy nr 12, 22, 24-25, 38.
  6. Rynek Mleka. Stan i Perspektywy (2000) nr 19.
  7. Szlachta J. (1998): Warunki produkcji, pozyskiwania i odbioru mleka jako kryterium rozwoju mleczarstwa w Polsce. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych zeszyt 454, 285-294.
  8. Zalewski A. (2000): Gospodarka mleczarska a rynek. IERJGŻ, Warszawa.
  9. Zalewski R. (1998): Pokonywanie barier jakościowych w produkcji mleka w Polsce. Przegląd Mleczarski nr 6, 161-163.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu