BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrzykowska Barbara
Title
Problemy spółdzielczości mleczarskiej w Polsce
The Problems of Milk Cooperation in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 70-73, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Restrukturyzacja spółdzielczości, Spółdzielczość mleczarska, Przemysł mleczarski, Produkcja mleka
Restructuring of co-operatives, Cooperative creameries, Dairy industry, Milk production
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule omówiono główne problemy społdzielczości mleczarskiej w kontekście stowarzyszenia Polski z UE. Aktualny obraz mleczarstwa to różnorodność podmiotów gospodarczych, od spółdzielczych po spółki prywatne i z kapitałem zagranicznym. Obecnie przetwórstwem mleka zajmuje się około 400 podmiotów gospodarczych, w tym około 280 spółdzielni mleczarskich. Wśród nich są firmy o wysokim poziomie gospodarowania wytwarzające produkty marki europejskiej, a także zakłady upadające i likwidowane.

This paper presents main problems of milk cooperatives in the context of Poland's attempts to join the European Union. The current state of the milk industry is a variety of economical enterprises, begin from cooperatives through private companies to companies with foreign capital. Currently milk processing is performed by about 400 enterprises, this includes about 280 milk cooperatives. Among them are companies which are very good, producing products of European quality, as well as companies which are on a downfall, or are liquidated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Smoleński Z. (1997): Stan i perspektywy przetwórstwa mleka. IER1GŻ, Warszawa, 16.
  2. Strategia Rozwoju Polskiego Sektora Mleczarskiego. (1999): MRiRW, Warszawa, 4.
  3. Szkutnicki K. (1995): Prawo spółdzielcze - komentarz do zmienionych przepisów. Wydawnictwo prawnicze, Warszawa, 40-50.
  4. Sznajder M. (1999): Ekonomia mleczarstwa. AR, Poznań, 170 -173.
  5. Sznajder M. (1992): Warunki rozwoju mleczarstwa w ostatniej dekadzie XX wieku. Przegląd mleczarski, nr 2, 32.
  6. Ustawa (1994): Ustawa o zmianie ustawy prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Naczelna Rada Spółdzielcza.
  7. Wiatrak A. (1993): Spółdzielczość wiejska w warunkach wielofunkcyjnego rozwoju wsi (wybrane problemy rozwoju). Spółdzielczość rolnicza w gospodarce rynkowej (doświadczenia i przyszłość). SIB, Warszawa, 203- 206.
  8. Zalewski A. (2000): Gospodarka mleczarska a rynek. IBRiGŻ, Warszawa, 60-70.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu