BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostromęcki Artur
Title
Dylematy rozwoju integracji pionowej w przetwórstwie żywca baraniego na obszarach górskich
Problems of Development Vertical Integration in Processing of Mutton
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 99-103, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Polityka regionalna, Rolnictwo, Polityka rolna, Rynek rolny, Produkcja rolna, Mięso, Przemysł mięsny, Rozwój rolnictwa, Rozwój gospodarczy regionów
Regional policy, Agriculture, Agricultural policy, Agricultural markets, Agricultural production, Meat, Meat industry, Agriculture development, Economic development of regions
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono uwarunkowania kształtujące stan powiązań przetwórni żywca baraniego w Lesku z dostawcami surowców z krośnieńskiej bazy surowcowej. Stwierdzono, że słabo rozwinięte powiązania integracyjne z gospodarstwami rolnymi są przyczyną braku surowców do przetwórstwa. Ten stan rzeczy jest determinowany wieloma czynnikami, wśród których brak kompleksowego wsparcia rozwoju rolnictwa górskiego ze strony państwa ma fundamentalne znaczenie.

In the article there is shown the condition of development vertical integration in processing of mutton in mountain areas. Weakly developed links and the shortage of exterior support in development of sheep raising, limits development of mutton processing. The comprehensive attitude towards these problems can lead to achievement a great profit as demand of mutton rises all the time. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Czudec A., Ślusarz G. (1998): Rynkowe uwarunkowania rozwoju produkcji owczarskiej w terenach górskich woj. krośnieńskiego. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 33, 235-241.
  2. Dankowski A. (2000): Problem odtłuszczania jagniąt rzeźnych. Cz.III. Konsystencja i barwa tłuszczu. Przegl. Hod., 2, 13-14.
  3. Krupa J. (2000): Uwarunkowania i perspektywy produkcji owiec i kóz w Polsce w obliczu integracji z UE, [W:] Konkurencyjność rolnictwa z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych w aspekcie integracji z UE. Miedz. Konf. Nauk., Zatwamica, 469.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu