BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mroczek Robert
Title
Rozwój struktur rynku żywca wieprzowego
Evolution of Pork Meat Structurs
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 93-98, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Mięso, Mięso wieprzowe, Mięso wołowe, Rynek rolny, Produkcja rolna, Przemysł mięsny, Handel produktami rolnymi
Commodity science, Food commodities, Meat, Pork meat, Beef meat, Agricultural markets, Agricultural production, Meat industry, Agricultural trade
Note
summ.
Abstract
Rynek żywca wieprzowego w Polsce charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem, tak w sferze produkcji, jak i przetwórstwa. Według Powrzechnego Spisu Rolnego, w 1996 r. produkcją trzody chlewnej zajmowało się około 1100 tys. gospodarstw rolnych, z których ok. 60 procent posiadało stada trzody do 9 sztuk. Na rynku działa około 5 tys. firm zajmujących się ubojem, rozbiorem i przetwórstwem mięsa czerwonego. Jedynie 1/3 zakładów niezależnie od skali produkcji ma szanse i techniczne możliwości osiągnięcia standardów weterynaryjnych UE, a tym samym pozostania na rynku.

Significant changes op Polish pork market, particularly as regards slaughterhouse and meat processing sectors are expected in the next years. The perspective of European integration comes along with the necessity to adjust Polish meat processors the EU standards. Only some part of the enterprises will match the requirements of the EU regulations. It is important for the market that enterprises of different production scale could stay in business. AS regards pork producers a concentration of hog production in specialised farms is expected. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Budżety Gospodarstw Domowych (2000): GUS (1), 32-33, tab. 11.
  2. Gmyrek R. (2000): Polityka państwa w dziedzinie dostosowania polskiego przemysłu mięsnego do standardów europejskich szczególnie w odniesieniu do zakładów małych i średnich. XIV Dni Przemysłu Mięsnego. IPMiT. Warszawa, 3-12.
  3. Małkowski J., Zawadzka D. (2000): Rynek żywca wieprzowego. Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. SGGW, Warszawa, 495.
  4. Mały Rocznik Statystyczny Polski GUS (2000): (2), 273-274, tab. 3 (182).
  5. Oktaba. L. (2001): Będą fuzje i upadłości. Rzeczpospolita 31 (5804).
  6. Raporty rynkowe - stan i perspektywy (2000): Rynek mięsa, MRiRW, ARR, IERJGŻ, nr 19, 38.
  7. Raporty rynkowe - stan i perspektywy (2000): Rynek mięsa, MRiRW, ARR, IKRiGŻ, nr 20, 7.
  8. Rocznik Statystyczny GUS (2000): 658.
  9. Urban R. (1998): Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. FAPA, Warszawa, 325.
  10. Zięba S. (1998): Powodzenie krajowego przemysłu mięsnego tkwi w koncentracji potencjału. Gospodarka Mięsna nr 4, 20.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu