BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michna Anna
Title
Specyficzne uwarunkowania prowadzenia badań kwestionariuszowych dotyczących organizacyjnego uczenia sięw małych i średnich przedsiębiorstwach
Characteristic of the Questionnaire Research in Small and Medium Enterprises
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 398-409, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Organizacje uczące się, Badania naukowe
Small business, Learning organisations, Scientific research
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na podstawie badań empirycznych przedstawiono specyfikę organizacyjnego uczenia się w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zaprezentowano takie problemy jak: cel badań, zastosowana procedura badawcza, charakterystyka narzędzia badawczego, dobór próby, badania pilotażowe oraz szczegółowy opis próby.

As surprisingly few studies discuss the specificity of organizational learning in SME, it is interesting and necessary to take up this subject. The article treats of the methodology of the conducted empirical research. It deals with such problems as the objective and model of the empirical research, the research procedure used, the characteristics of the research tool, the sample selection, the pilot research, the sample description and the methods of the data analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Apanowicz J. (2005), Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Prace doktorskie i habilitacyjne, Difin, Warszawa.
 2. Bieniok H. (1999), Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa
 3. Cannel C., Kahn R.L. (1953), The collection od Data by Interviewing, [w:] Research Methods in Behavioral Sciences, Festinger L., Katz D. (red.), Wiley, New York.
 4. Fowler FJ. (2002), Survey Research Methods (Applied Social Research Methods) 3rd edition, Sage Publications.
 5. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias, D. (1996), Research Methods in the Social Sciences 5th edition, Worth Pub.
 6. Gostkowski Z. (1993), O potrzebie humanizacji masowych badań, [w:] Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, Lutyńska K., Wejland P. (red.), IFiS PAN, Warszawa, s. 347-357.
 7. Kownacki S., Rummel-Syska Z. (1982), Metody socjopsychologiczne, PWE, Warszawa. Lisek-Michalska J. (1999), Akademickie i nieakademickie podejście do badań sondażowych, [w:] Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych, Domański H., Lutyńska K., Rostocki A.W. (red.), IFiS PAN, Warszawa, s. 127-146.
 8. Lutyńska K. (1983), Pilotaż pogłębiony, [w:] Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, Lutyńska K., Wejland P. (red.), IFiS PAN, Warszawa, s. 227-252.
 9. Lutyńska K. (1999). Ankieterzy, respondenci, osoby trzecie, [w:] Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych, Domański H., Lutyńska K., Rostocki A.W. (red.), IFiS PAN, Warszawa, s. 31-45.
 10. Lutyński, J. (1983), Pytanie jako podstawa wzajemnego komunikowania w wywiadzie, [w:] Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, Lutyńska K., Wejland P (red.), IFiS PAN, Warszawa, s. 65-111.
 11. Marsick V.J., Watkins K.E. (2003), Demonstrating the value of an organization's learning culture: the dimensions of the learning organization questionnaire, Advances in Developing Human Resources, vol. 5, no. 2, s. 132-151.
 12. Perez Lopez, S., Montes Peron, M. J., Vazquez Ordas, J.C. (2005), Human Resource Practices, organizational Learning and business performance, Human Resource Development International, vol. 8, no 2, s. 147-164.
 13. Sadler-Smith E., Spicer D.P., Chaston I. (2001), Learning orientations and growth in smaller firms, Long Range Planing, vol. 34, s. 139-158.
 14. Słomczyński K.M. (1983), Wpływ sytuacji wywiadu na odpowiedzi respondentów, [w:] Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, Lutyńska K., Wejland P. (red.), IFiS PAN, Warszawa, s. 357-371.
 15. Sztabiński F. (1999), Kontrola w badaniach surveyowych, [w:] Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych, Domański H., Lutyńska K., Rostocki A.W. (red.), IFiS PAN, Warszawa, s. 71-78.
 16. Tuchańska B. (1983), Model wewnętrznej reakcji respondenta na pytanie, [w:] Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, K. Lutyńska i A.P. Wejland (red.), Ossolineum, Wydawnictwo PAN, Wrocław, s. 181-207.
 17. Warwick D.P., Osherson S. (1972), Comparative Analiysis in the Social Scinces; Warwick D.P., Osherson, S. (eds.), Comparative Research Methods, Wiley, New York.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu