BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tyrańska Małgorzata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Walas-Trębacz Jolanta (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Strategiczne aspekty analizy zasobów ludzkich organizacji
Strategic Aspects of Human Resources Analysis in Organizations
Source
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, nr 3, s. 153-173, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategia zarządzania, Analiza pracy
Human Resources Management (HRM), Management strategy, Labour analysis
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono strategiczne podejście do problematyki zarządzania zasobami ludzkimi. Omówiono pojęcie strategii personalnej i czynniki ją kształtujące oraz strategiczne metody analizy zasobów ludzkich.

In the recent years there has been a change in the way in which the role of human resources is viewed in organizations. This change results from breakthrough transformations which take place in organizations' business environment. The major symptoms of this phenomenon include the following: 1) adopting a strategic approach to the personnel function; 2) regarding human resources as corporate assets (the development of the human capital concept); 3) applying new methods of personnel management. Human resources strategic management becomes apparent in the context of perceiving human resources as a source of gaining a competitive advantage. Human resources, having at their disposal versatile and unique skills, are capable of creating and implementing innovations in the area of products as well as technical, organizational and economic solutions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Amstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Kraków 2000.
 2. Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002.
 3. Czerska M., Kadrowe czynniki sukcesu firmy - wyniki badań [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy, Materiały konferencji naukowej pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
 4. Drucker P., Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa 2000.
 5. Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999.
 6. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000.
 7. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difm, Warszawa 2001.
 8. Grodziski J., Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 9. Kolasińska E., Polityka personalna w przedsiębiorstwie przyszłości, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2003, nr 2, s. 17.
 10. Kozioł L., Tyrańska M., Bińczycki B., Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2002, nr 603.
 11. Krzemiński D., BSC - analiza z różnej perspektywy, „Personel i Zarządzanie” 2003, nr 21.
 12. Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1997.
 13. Padzik K., Funkcje opisu stanowiska pracy, „Personel” 1999, nr 10, Dodatek: „Doradca Personalny".
 14. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Antykwa, Kraków 1998.
 15. Sajkiewicz A., Harmonizacja pracy. Czynniki społeczne, ekonomiczne i organizacyjne, PWE, Warszawa 1986.
 16. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 17. Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem - od kryzysu do sukcesu, AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 18. Zarządzanie potencjałem pracy - strategia i instrumentarium, pod red. M. Juchnowicz, SGH, Warszawa 1995.
 19. Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, pod red. A. Ludwiczyńskiego i K. Stobińskiej, Poltext, Warszawa 2001.
 20. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, pod red. R. Krupskiego, AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
Cited by
Show
ISSN
1644-8979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu