BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gaziński Benon, Rogowski Zbigniew, Knoblauch Lucyna
Title
Stan przetwórstwa mięsnego w województwie warmińsko-mazurskim
The Performance of Meat Processing Plants of Warmia and Mazury Voivodship
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 88-92, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Mięso, Przemysł mięsny
Commodity science, Food commodities, Meat, Meat industry
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Dokonano charakterystyki stanu przetwórstwa mięsnego w województwie warmińsko-mazurskim. W opracowaniu zawarto następujące zagadnienia: krótką charakterystykę zakładów (lokalizacja, forma prawna, zatrudnienie i wydajność produkcyjna), szanse i zagrożenia dla zakładów mięsnych w regionie oraz przygotowania tych zakładów do wejścia na wspólny rynek Unii Europejskiej.

A brief overall performance of the meat processing sector has been presented in this article: localization, legal status of the enterprise, employment, and production capacities. The probable impact of European integration upon investigated plants has been defined as the list of threats and opportunities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Oktaba L. (2000): Branża mięsna. Bez wsparcia. Rzeczpospolita z dn. 08.07.
  2. Szot E. (2000): Branża mięsna. Prawie miliard dolarów. Rzeczpospolita z dn. 28.10.
  3. Łękawski K. (1999): Rozmawiamy z Dominikiem Jastrzębskim przewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FARM FOOD. Gospodarka Mięsna, nr 12, s. 22-24.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu