BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk-Filipek Ewa
Title
Rynek wołowiny w Polsce wobec zagrożenia BSE w Europie
The Beef Market in Poland in View of BSE Crisis in Europe
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 83-87, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Jakość mięsa, Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Rolnictwo, Rynek rolny, Produkcja rolna, Handel produktami rolnymi, Mięso, Mięso wołowe, Mięso wieprzowe, Jakość produktów żywnościowych
Meat quality, Commodity science, Food commodities, Agriculture, Agricultural markets, Agricultural production, Agricultural trade, Meat, Beef meat, Pork meat, Quality of food products
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Rynek mięsa wołowego jest częścią rynku rolnego. Istotą rynku wołowiny w Polsce jest jego ścisłe powiązanie z dwoma innymi sektorami produkcji zwierzęcej. W fazie produkcji cieląt i bydła rzeźnego jest on bezpośrednio powiązany z sektorem mleczarskim, stanowiąc pewne uzupełnienie tego sektora. W dalszych ogniwach łańcucha produkcyjno-dystrybucyjnego rynek wołowiny staje się istotną częścią sektora mięsa czerwonego, tworząc dodatkowy obszar działalności podmiotów zajmujących się obrotem i przetwórstwem mięsa wieprzowego. W związku z powyższym rynek wołowiny nie jest jeszcze wyraźnie wyodrębniony i pełni nie tyle samodzielną rolę, co jest raczej ubocznym i uzupełniającym segmentem dwóch dużych sektorów tzn. mleczarstwa i mięsa wieprzowego.

The main objective of this paper is to analyse the behaviour of beef market in view of BSE crisis. This article shows economic and organisational situation on the beef market in 2000 in view of BSE. This work presents the reaction of beef consumers to the BSE crisis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Urban R., Wigier M. (2000): Rynek mięsa wołowego. (W:) Opcje strategiczne dla sektora agrobiznesu. FAPA, Warszawa, 505-530.
  2. Rynek mięsa. Raport rynkowy ARR I lERiGŻ, październik 2000, 14-22.
  3. Rolnictwo w I półroczu 2000 r, GUS, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu