BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kapusta Franciszek
Title
Baza surowcowa jako podstawa logistyki zaopatrzenia przemysłu spożywczego
Sourcing Base as a Corestone of Logistics of Supply of Agricultural Industry
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 109-113, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Przemysł spożywczy, Zaopatrzenie przedsiębiorstwa, Logistyka, Koszty, Polityka surowcowo-materiałowa, Surowce, Surowce wtórne
Food industry, Supply of enterprises, Logistics, Costs, Raw materials policy, Raw materials, Recyclable materials
Note
summ.
Abstract
Właściwe wykorzystanie zdolności przetwórczych w zakładach pracujących na surowcach odnawialnych i zaopatrujących rynek w dobra jest uwarunkowane organizacją bazy surowcowej. Z kolei efektywność działania zakładu zależy w dużym stopniu od właściwej jego lokalizacji. W lokalizacji konkretnego obiektu logistycznego wykorzystywana jest metoda Schmennera, zaś przy rozpatrywaniu lokalizacji wielu obiektów wykorzystuje się programowanie liniowe, programowanie heurystyczne, symulację i ekspertyzę.

Sourcing base is a source of supply for businesses of agricultural industry. In the sourcing base between producers of raw materials and processing plants there are spatial ties, organizational ties, productional relationships and economic dependencies. Sourcing base is characterised by such characteristics as: area and structure of arable land, place and radius of the base, infrastructure of the base, production of raw materials, yielding of raw materials production, production structure and supply of raw materials. There are many circumstances that influence development of sourcing base, among others: natural circumstances, level of agrar culture, profitability of raw material production, processing capacity of processing plants, availability of the base, exposure of raw materials to transportation and free labour capacity in the area. In the short term there are a fixed localisation of processing plants, in the long term it is variable. In order to place a processing plant apart for general methods we use many others, such as: Chmenner's method, linear programming, huristic programming, simulation and expertise. Regardles of the kind and scope of the business it has its own logistic system including sub-systems. Awareness of their existance and ability to influence their functioning has a significant impact on competitive position of a business on the market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dziadek S. (1998): Związki logistyczne przedsiębiorstw w regionie. Logistyka, 4, Warszawa, s. 23-26.
  2. Heskett J.L., Glaskowsky N.A. (1973): Business Logistics, 2 nd ed. Ronald Press, New York.
  3. Gołembska E. (1994): Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw. AE, Poznań.
  4. Johnson J.G., Wood D.F. 1986): Contemporary Physical Distribution and Logistics. (3 rd end.) Macmillan Publishing Company. New York.
  5. Kamiński W. (1977): Ekonomika i organizacja przemysłu spożywczego. WN-T, Warszawa.
  6. Kapusta F. (2001): Teoria agrobiznesu. Cz. I. Wrocław.
  7. Kapusta F. (2000a): Logistyka. WSZiM, Poznań - Wrocław.
  8. Kapusta F. (2000b): Rola integracji rolnictwa z przemysłem spożywczym w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. T. II, z. 3, Warszawa - Poznań - Zamość, s. 23-29.
  9. Pfohl H.C. (1990): Logistiksysteme Betriebswirtschafliche Grundlagen. Springer - Verlag. Berlin.
  10. Rutkowski K. (1993): Logistyka pomaga wygrywać. "Businessman Magazine", nr 5, s. 44-48, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu