BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gonet Danuta
Title
Organizacja bazy surowcowej Cukrowni Strzelin S.A.
Organisation of a Raw Materials Base for the Sugar Factory Strzelin S.A.
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 114-118, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Przemysł spożywczy, Produkcja żywności, Rolnictwo, Produkcja rolna, Przemysł cukrowniczy
Food industry, Food production, Agriculture, Agricultural production, Sugar industry
Note
summ.
Abstract
Scharakteryzowano zmiany bazy surowcowej w Cukrowni Strzelin S.A. Analizie poddano takie elementy, jak: powierzchnia uprawy buraków, liczba plantatorów, średnia powierzchnia plantacji, skup buraków cukrowych, średni plon, liczbę punktów skupu, średnią odległość transportu buraków od plantatorów do cukrowni, ceny skupu.

Fundamental aim of this elaboration was introduce changes of raw materials base and formativing factors of Sugar Factory Strzelin S.A. in the period 1996-1999. Raelization analysis showed basic influence of purchasing raw material price on whole contractional area. For the good occurrence in organization of raw materials base to be included concentration of sugar beet cultivation. Rationalised costs of production through reduced costs of transports and liquidationed some of agriculture products stations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gonet D. (1999): Uwarunkowania wprowadzenia cukru jako towaru na giełdzie. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, nr.LXXV,241-256.
  2. Grabowski S. (1997): Gospodarka żywnościowa w warunkach rynkowych. SGH, Warszawa, 108.
  3. Kamiński W. (1977): Ekonomika i organizacja przemysłu. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,Warszawa, 142.
  4. Kapusta F. 2000: Rola integracji rolnictwa z przemysłem w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. SERiA,T-2,24.
  5. Małysz J. (1996): Procesy integracyjne w agrobiznesie. ABC integracji. Poznań,24.
  6. Rynek cukru (2000): MRiGŻ,ARR,IERiGŻ,18,l 1.
  7. Stachowski T. pod red. 1987: Ekonomika i organizacja przemysłu spożywczego. Przewodnik do ćwiczeń. ART, Olsztyn,75.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu