BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipińska Izabela
Title
Kwoty cukrowe
Sugar Quotas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 119-123, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Przemysł cukrowniczy, Przemysł spożywczy, Rolnictwo, Polityka rolna, Produkcja rolna, Produkcja żywności, Rynek wyrobów cukierniczych, Rynek żywności
Sugar industry, Food industry, Agriculture, Agricultural policy, Agricultural production, Food production, Confectionery products market, Food market
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Przedstawiono charakterystykę zarówno unijnych, jak i polskich rozwiązań prawnych w zakresie limitowania produkcji cukru, a także próbę oceny polskiego systemu.

The paper is a kind of analyze of EU's and Polish sugar regime in the subject of production limitations. It shows the historical view of the problem, especially differences of both systems and focused on the way the Polish legislation should be adopted. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bleszyńska D. (1999): Organizacja i funkcjonowanie rynku cukru w Unii Europejskiej i w Polsce. Problemy Integracji Rolnictwa nr ,1 51-56.
  2. Ciepielewska M. (1981): Wspólna polityka rolna EWG, Warszawa, 93-95.
  3. Ciepielewska M., Piskorz W. (1996): Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Problemy Integracji Rolnictwa, nr l, 19-38.
  4. Gardner B. (1995): The EU Sugar Industry Impact of GATT and CAP Reform, Agra Europe Special Report No. 80. Londyn, 2-8.
  5. Germano A. (1995): Kwoty produkcyjne. Prawo Rolne nr l, 19-32.
  6. Jurcewicz A., Kozlowska B., Tomkiewicz E. (1995): Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa. Warszawa, 128-168.
  7. Noble J. (1990): Sugar: the need for an EEC approach to competition policy? Food Policy nr 15, 122-126.
  8. Miller G. ( 1987): The Political Economy of International Agricultural Policy Reform, Canberra, 75-121.
  9. Nowak J. (1997): Analiza regulacji krajowego rynku cukru na tle rynku Unii Europejskiej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2-3, 84-94.
  10. Nowak J. (2000): Rozchwiany rynek cukru. Biuletyn Informacyjny ARR nr 4,
  11. Snyder F. G. (1985): Law of the Common Agricultural Policy. Londyn, 74-83.
  12. Tomkiewicz E. (2000): Limitowanie produkcji w ustawodawstwie rolnym Wspólnoty Europejskiej na przykładzie kwot mlecznych. Warszawa, 76-89.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu