BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karaszewska Hanna
Title
Mechanizmy wynagradzania lekarzy
Physician wages setting paterns
Source
Polityka Społeczna, 2008, nr 7, s. 19-22, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Służba zdrowia, Zarządzanie płacami, Kształtowanie wynagrodzeń
Health service, Wage management, Shaping remuneration
Note
summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę sformułowania podstawowych dylematów decyzyjnych leżących u podstaw kształtowania płac lekarzy. Zasadniczą część rozważań stanowi prezentacja doświadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dziedzinie kontraktowania usług medycznych z lekarzami w Polsce. Wzbogacono ją o doświadczenia zagraniczne. (abstrakt oryginalny)

The article tries to explain basic dilemmas as for decisions concerning the system of doctors' revenues. The major part of it presents the experiences of PZOZ in the field of contracting medical services with doctors in Poland. It was enlarged by foreign experiences. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Becker G.S. (1975), Human Capital, New York: NBER.
  2. Becker G.S. (1990), Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Warszawa: PWN.
  3. Czajka Z. (2004), Mechanizmy wynagradzania w publicznej służbie zdrowia, Warszawa: IPiSS.
  4. Domański S.R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa: PWN.
  5. Getzen Th.E. (2000), Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka, Warszawa: PWN.
  6. Misiński W. (2008), Fikcja z zatrudnianiem lekarzy, "Puls Medycyny" nr 3.
  7. Radziwiłł K. (2001), Kontrakty Lekarskie w środkowej Europie. "Gazeta Lekarska" nr 4.
  8. Sienkiewicz T. (2008), Autoprywatyzacja nie wypaliła, "Służba Zdrowia" z 20 lutego.
  9. Stańczyk M. (2008), Skomplikowane procedury wycen pracy lekarza, "Puls Medycyny" nr 9(172).
  10. Windak A., Chawla M., Kulis M., red. (1998), Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, od teorii do praktyki, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne, "Vesalius", Kraków 1998.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu