BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sus-Januchowska Aleksandra
Title
Narzędzia zarządzania ryzykiem : Perspektywa strategiczna
The Instruments of Risk Management : A Strategic Dimension
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1184, s. 219-225, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie ryzykiem, Narzędzia zarządzania
Corporation strategies, Risk management, Management tools
Note
summ.
Abstract
Autorka przedstawiła kalkulator ryzyka oraz opcje realne, jako narzędzia zarządzania ryzykiem strategicznym. Wybór tych narzędzi podyktowany był przede wszystkim ich dopasowaniem do przyjętej przez autorkę koncepcji zarządzania ryzykiem strategicznym.

The aim of this report is to present the instruments which managers could use in strategic risk factors. The article concentrates on the strategic risk category; it defines strategic risk, strategic risk management, and shows how to organize operations in risk conditions by using the risk exposure calculator and real options analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Amram M., Kulatilaka N., Real Options. Managing Strategic Investment in an Uncertain World, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 1999.
 2. CFO Architect of the Corporation's Future, Price WaterhouseFinancial & Cost Management Team, New York 1997.
 3. Luehnnan T. A., Strategy as a Portfolio of Real Options, "Harvard Business Review", September-October 1998.
 4. Triantis A., Borison A., Real Options: State of the Practice, "Journal of Applied Corporate Finance", vol 14, nr 2, Summer 2001.
 5. Micalizzi A., Trigeorgis L., Project Evaluation, Strategy and Real Options, [w:] L. Trigeorgis (red.), Real Options and Business Strategy, Risk Books, London 1999.
 6. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 7. Penc J., Menedżer w działaniu. Sekrety prowadzenia biznesu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 8. Rudnicki R., Świerżewski Ł., Ryzyko iv firmie. Raport, "Harvard Business Review Polska", kwiecień 2005.
 9. Simons R., Zarządzanie ryzykiem, sposób na równowagę między stagnacją a brawurą, "Harvard Business Review", kwiecień 2005.
 10. Slywotzky A.J., Drzik J., Ryzyko strategiczne - najgroźniejsze, choć niedoceniane, "Harvard Business Review Polska", lipiec /sierpień 2005.
 11. Trigeorgis L., The Nature of Option Interactions and the Valuation of Investments with Multiple Real Options, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 28, nr 1, March 1993.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu